Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:590) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:590) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)

» Läs utsökningsregisterlagen (1986:617) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:590 :
prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU29 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken, rskr. 1993/94:310

Förarbeten till utsökningsregisterlagen (1986:617) och ändringar i lagen

Utsökningsregisterlag (1986:617)
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1986‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:155 med förslag till utsökningsregisterlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:LU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:349
Upphävd: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 1986:1343
Rubrik: Lag (1986:1343) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1988:397
Rubrik: Lag (1988:397) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:396
Rubrik: Lag (1990:396) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:673
Rubrik: Lag (1990:673) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:786
Rubrik: Lag (1990:786) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:72 om arkiv m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1991:707
Rubrik: Lag (1991:707) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1993:910
Rubrik: Lag (1993:910) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 1, 6 §§
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:343
Rubrik: Lag (1994:343) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:590
Rubrik: Lag (1994:590) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:307
Rubrik: Lag (1995:307) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1995:441
Rubrik: Lag (1995:441) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 1–11 §§, rubr. närmast före 3 §; nya 6 a, 7 a, 7 b, 10 a §§
Ikraft: 1995‑06‑01
Ändring, SFS 1995:1370
Rubrik: Lag (1995:1370) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:134
Rubrik: Lag (1996:134) om ändring i lagen (1995:307) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 6 § i 1995:307
Förarbeten: bet. 1995/96:LU29, rskr. 1995/96:167
Ändring, SFS 1996:773
Rubrik: Lag (1996:773) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 6, 7, 11 §§
Ikraft: 1996‑09‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:5, bet. 1995/96:LU11, rskr. 1995/96:279
Ändring, SFS 1996:1439
Rubrik: Lag (1996:1439) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 1, 2, 7, 7 a §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1998:495
Rubrik: Lag (1998:495) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:63, bet. 1997/98:TU9, rskr. 1997/98:192
Ändring, SFS 1999:413
Rubrik: Lag (1999:413) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Ändring, SFS 1999:1054
Rubrik: Lag (1999:1054) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 1999:1256
Rubrik: Lag (1999:1256) om ändring i utsökningsregisterlagen (1986:617)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2001:184
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman