Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:589) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:589) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)

» Läs yrkestrafiklagen (1988:263) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:589 :
prop. 1993/94:168 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken (Kommunikationsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:TU29 Ökad tillsyn av den yrkesmässiga trafiken, rskr. 1993/94:310

Förarbeten till yrkestrafiklagen (1988:263) och ändringar i lagen

Yrkestrafiklag (1988:263)
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1987/88:78 om avreglering av yrkestrafiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:166
Upphävd: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1499
Rubrik: Lag (1988:1499) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: nuvarande 23, 24 §§ betecknas 24, 25 §§, 7 p övergångsbest. betecknas 9 p; ändr. 4, 13, 18 §§, 3, 4, p övergångsbest; rubr. närmast före 23 § sätts närmast före 24 §; nya 23 §, rubr. närmast före 23 §, 7, 8 p övergångsbest.; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1991:534
Rubrik: Lag (1991:534) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1713
Rubrik: Lag (1991:1713) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:594
Rubrik: Lag (1992:594) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 24 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:911
Rubrik: Lag (1992:911) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1651
Rubrik: Lag (1992:1651) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 4, 23 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1994:589
Rubrik: Lag (1994:589) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 4, 19, 21, 23 §§, rubr. närmast före 10 §; nya 14 a §, rubr. närmast före 14 §
Ikraft: 1994‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:70
Rubrik: Lag (1995:70) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:811
Rubrik: Lag (1995:811) om ändring i yrkestrafiklagen (1988:263)
Omfattning: ny 23 a §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:490
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman