Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete

» Läs lagen (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:588 :
prop. 1993/94:244 Utbildning för fredsbevarande verksamhet (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:FöU12 Utbildning för fredsbevarande verksamhet, rskr. 1993/94:385

Förarbeten till lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet och ändringar i lagen

Lag (1994:588) om utbildning inom ramen för internationellt militärt samarbete
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:2064
Rubrik: Lag (1994:2064) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:402
Rubrik: Lag (1996:402) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsbevarande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§; ny 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 2002:278
Rubrik: Lag (2002:278) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2004:1003
Rubrik: Lag (2004:1003) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: upph. 4 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2016:647
Rubrik: Lag (2016:647) om ändring i lagen (1994:588) om utbildning för fredsfrämjande verksamhet
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 3 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman