Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:586) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:586) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud

» Läs lagen (1986:436) om näringsförbud (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:586 :
prop. 1993/94:171 Ny huvudman för näringsförbudsregistret (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:LU36 Ny huvudman för näringsförbudsregistret, rskr 1993/94:351

Förarbeten till lagen (1986:436) om näringsförbud och ändringar i lagen

Lag (1986:436) om näringsförbud
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:126 om lag om näringsförbud, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Upphävd: 2014‑08‑02
Ändring, SFS 1987:628
Rubrik: Lag (1987:628) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:12 om ny banklagstiftning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:NU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:356
Ändring, SFS 1991:1567
Rubrik: Lag (1991:1567) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:165
Rubrik: Lag (1992:165) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1994:586
Rubrik: Lag (1994:586) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1928
Rubrik: Lag (1994:1928) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 6, 19 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:314
Rubrik: Lag (1996:314) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 14, 16, 18, 24, 26 §§; ny 1 a §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:98, bet. 1995/96:LU22, rskr. 1995/96:212
Ändring, SFS 1999:181
Rubrik: Lag (1999:181) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 8, 10, 13, 15, 17, 18, 21, 22, 24, 26 §§; nya 8 a, 8 b, 8 c, 8 d §§
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:365
Rubrik: Lag (2001:365) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 6, 18, 19 §§
Ikraft: 2001‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2003:691
Rubrik: Lag (2003:691) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2004‑01‑01
Förarbeten: prop. 2002/03:99 Det nya Skatteverket (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:17
Ändring, SFS 2004:252
Rubrik: Lag (2004:252) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2004:579
Rubrik: Lag (2004:579) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2004‑10‑08
Förarbeten: prop. 2003/04:112 Europabolag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:225
Ändring, SFS 2005:1125
Rubrik: Lag (2005:1125) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2006‑01‑01
CELEX-nr: 32003L0041 [ pdf ]
Ändring, SFS 2006:602
Rubrik: Lag (2006:602) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2006‑08‑18
Ändring, SFS 2006:704
Rubrik: Lag (2006:704) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 8 a, 9, 24 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2008:592
Rubrik: Lag (2008:592) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: nuvarande 8 b, 8 c, 8 d §§ betecknas 8 c, 8 d, 8 e §§; ändr. 2, 3, 4, nya 8 c, 8 d, 8 e, 10, 13, 17, 22 §§; nya 2 a, 8 b §§
Ikraft: 2008‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:639
Rubrik: Lag (2010:639) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 2 a, 3, 4 §§, p 2 ikrafttr.- och övergångsbest. till 2008:592
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:2051
Rubrik: Lag (2010:2051) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:1323
Rubrik: Lag (2011:1323) om ändring i lagen (1986:436) om näringsförbud
Omfattning: ändr. 1 a §
Ikraft: 2012‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:836
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman