Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:579) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:579) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)

» Läs arbetsmiljölagen (1977:1160) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:579 :
prop. 1993/94:186 Ändringar i arbetsmiljölagen (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU15 Ändringar i arbetsmiljölagen, rskr. 1993/94:365 CELEX-nr: 392L0057 [ pdf ] 392L0091 [ pdf ] 392L0104 [ pdf ]

Förarbeten till arbetsmiljölagen (1977:1160) och ändringar i lagen

Arbetsmiljölag (1977:1160)
Departement: Arbetsmarknadsdepartementet ARM
Ikraft: 1978‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1976/77:149 om arbetsmiljölag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1977/78:1, rskr 1977/78:18
Ändring, SFS 1980:245
Rubrik: Lag (1980:245) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §; ny 7 kap 14 §
Ikraft: 1981‑01‑01
Förarbeten: prop. 1979/80:80 om följdlagstiftning till den nya sekretesslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:KU45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:269
Ändring, SFS 1980:428
Rubrik: Lag (1980:428) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §, 7 kap 1, 2 §§
Ikraft: 1980‑07‑01
Förarbeten: prop. 1979/80:126 om arbetsmiljön på örlogsfartyg, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], TU 1979/80:24, rskr 1979/80:343
Ändring, SFS 1982:674
Rubrik: Lag (1982:674) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 4 kap; ändr. 1 kap 3, 4 §§, 5 kap 5 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §; ny 2 kap 10 §
Ikraft: 1983‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1981/82:154 om ny arbetstidslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU55 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:436
Ändring, SFS 1985:321
Rubrik: Lag (1985:321) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §, 6 kap 9 §, 7 kap 13 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:89 om företagshälsovård och arbetsanpassning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:172
Ändring, SFS 1986:55
Rubrik: Lag (1986:55) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 2 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:40 om samlad tillsyn av arbetsmiljön [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:70
Ändring, SFS 1987:158
Rubrik: Lag (1987:158) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap 9 §, 7 kap 7 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:53
Rubrik: Lag (1988:53) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:3 om en ny fartygssäkerhetslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:42
Ändring, SFS 1989:960
Rubrik: Lag (1989:960) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §, 9 kap 2 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1989:961
Rubrik: Lag (1989:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap 13 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:233
Rubrik: Lag (1990:233) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, rubr. till 6 kap; nya 6 kap 17, 18 §§
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:61 om elevmedverkan i arbetsmiljöarbetet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:UbU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:240
Ändring, SFS 1990:973
Rubrik: Lag (1990:973) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §, 5 kap 2–5 §§, 7 kap 7 §, 8 kap 2 §, 9 kap 2 §, rubr. till 9 kap
Ikraft: 1990‑12‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:60 om minimiålder för tillträde till arbete [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:AU16 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:115, 1990/91:AU10, rskr 1990/91:7
Ändring, SFS 1991:677
Rubrik: Lag (1991:677) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: nuvarande 1 kap. 1, 2, 3, 4 §§, 3 kap. 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§ betecknas 1 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 3 kap. 11, 12, 4 kap. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 §§; ändr. den nya 1 kap. 3 §, 2 kap. 1 §, 3 kap. 2, 3, 4, 8, 9, de nya 11, 12 §§, de nya 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 §§, 6 kap. 1, 4, 9 §§, 7 kap. 4, 6, 7, 9, 13 §§, 8 kap. 2, 4,§§, rubr. till 1 kap.; nya 1 kap. 1 §, 3 kap. 2 a, 10, 13 §§, 4 kap. 1, 10 §§, 6 kap. 6 a §, rubr. närmast före 4 kap. 1 §; omtryck
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:140 Arbetsmiljö och rehabilitering [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:AU22, rskr 1990/91:302
Ändring, SFS 1992:1135
Rubrik: Lag (1992:1135) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 8 §, 4 kap 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:170 om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9), bet.1992/93:EU1, rskr 1992/93:18
Ändring, SFS 1994:579
Rubrik: Lag (1994:579) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 8 §; nuvarande 3 kap 1, 12, 13 §§ betecknas 3 kap 1 a, 13, 14 §§, nuvarande 7 kap 9, 10, 11 §§ betecknas 7 kap 8, 9, 10 §§; ändr. 1 kap 1, 3 §§, 2 kap 1 §, 3 kap 2 a, 5, 6, 7, nya 13 §§, 4 kap 8, 10 §§, 6 kap 10, 13, 15 §§, 7 kap 7, nya 9, nya 10, 13 §§, 8 kap 1, 2 §§, rubr. till 8 kap; nya 3 kap 1, 12 §§, 7 kap 11, 8 kap 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 8 kap 1, 4, 5 §§
Ikraft: 1994‑10‑01 överg.best.
CELEX-nr: 392L0057 [ pdf ] 392L0091 [ pdf ] 392L0104 [ pdf ]
Ändring, SFS 1994:2080
Rubrik: Lag (1994:2080) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 3 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:326
Rubrik: Lag (1995:326) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 1995‑05‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1239
Rubrik: Lag (1995:1239) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01
CELEX-nr: 394L0033 [ pdf ]
Ändring, SFS 1997:520
Rubrik: Lag (1997:520) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 8 kap 8 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1999:841
Rubrik: Lag (1999:841) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2 §; ny 3 kap 2 b §
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:120 Företagshälsovård (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:AU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:8
Ändring, SFS 2000:764
Rubrik: Lag (2000:764) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 7 kap 9 §, 9 kap 1 §; ändr. 4 kap 1–10 §§, 5 kap 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap 6 a, 7 §§, 7 kap 1, 5, 6, 7, 8, 11 §§, 8 kap 5, 7, 9 §§, 9 kap 2, 3, 4, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:585
Rubrik: Lag (2002:585) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap 2, 3, 9 §§, 4 kap 2 §
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:145 Ändringar i arbetsmiljölagen (Näringsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:AU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:282
Ändring, SFS 2003:365
Rubrik: Lag (2003:365) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 2 kap 1, 4, 7, 8, 10 §§, 3 kap 2 a, 7 §§, 5 kap 2 §, 6 kap 2, 4, 6 a, 7, 8, 9, 12, 16 §§, 7 kap 1 §, 9 kap 3 §; ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 2003‑07‑21
Förarbeten: prop. 2002/03:109 Sjösäkerhet (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:TU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:191
Ändring, SFS 2003:1099
Rubrik: Lag (2003:1099) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 2 §
Ikraft: 2004‑02‑01
Ändring, SFS 2004:453
Rubrik: Lag (2004:453) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 11 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:121 Ny produktsäkerhetslag (Jordbruksdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:LU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:241
Ändring, SFS 2005:396
Rubrik: Lag (2005:396) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Förarbeten: prop. 2004/05:132 Arbetstid vid vägtransporter (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:TU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:265
Ändring, SFS 2008:261
Rubrik: Lag (2008:261) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 7 kap 7 §; ny 7 kap 2 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2008:295
Rubrik: Lag (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2, 4 §§, 3 kap 8 §, 4 kap 1 §, 7 kap 11 §
Ikraft: 2008‑06‑15 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:65 Genomförande av det nya maskindirektivet, m.m. (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:180 [ pdf|Ikon för riksdagen ], 2007/08:195, EUTL157/2006 s24, EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006L0042 [ pdf ], 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:297
Rubrik: Lag (2008:297) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 9 kap 2 §
Ikraft: 2008‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2007/08:62 Ny instansordning för arbetsmiljöärenden (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2007/08:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Ny instansordning för arbetsmiljöärenden på Sören Ömans hemsida – Öppnas i nytt fönster" target="_blank" rel="noopener" class="rdlank nowrap no-ext-icon">bet. bet. 2007/08:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] [ bet. 2007/08:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (131,92 KB; 20 sidor)" class="no-ext-icon pdf-fil">pdf|bet. 2007/08:AU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ] Ny instansordning för arbetsmiljöärenden på riksdagens hemsida – Öppnas i nytt fönster" class="no-ext-icon riksdagen-lank">Ikon för riksdagen ], rskr. 2007/08:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Ändring, SFS 2008:934
Rubrik: Lag (2008:934) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 3 kap 14 §; nuvarande 3 kap 7 § betecknas 3 kap 6 §; ändr. den nya 3 kap 6 §, 4 kap 8 §, 7 kap 6, 7 §§; nya 3 kap 7, 7 a, 7 b, 7 c, 7 d, 7 e, 7 f, 7 g, 7 h §§
Ikraft: 2009‑01‑01
CELEX-nr: 31992L0057 [ pdf ]
Ändring, SFS 2008:1362
Rubrik: Lag (2008:1362) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap 6 a §
Ikraft: 2009‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:1387
Rubrik: Lag (2008:1387) om ändring i lagen (2008:295) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap 2 § i 2008:295
Ändring, SFS 2009:422
Rubrik: Lag (2009:422) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap. 18 §, 7 kap. 13 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2009:788
Rubrik: Lag (2009:788) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 8 kap. 7 §
Ikraft: 2010‑02‑15
Ändring, SFS 2009:870
Rubrik: Lag (2009:870) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 2, 6 a, 7, 8, 15, 17, 18 §§, 7 kap. 13, 14 §§, 9 kap. 3 §
Ikraft: 2010‑01‑01
Ändring, SFS 2010:457
Rubrik: Lag (2010:457) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:856
Rubrik: Lag (2010:856) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 3 §, 6 kap. 17 §
Ikraft: 2011‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:905
Rubrik: Lag (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 9 §, 7 kap. 7 §
Ikraft: 2011‑05‑02
Ändring, SFS 2010:1225
Rubrik: Lag (2010:1225) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 3 kap. 2 a §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1543
Rubrik: Lag (2010:1543) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: nuvarande 3 kap. 2 b § betecknas 3 kap. 2 c §; ändr. 1 kap. 2 §, 7 kap. 2, 7 §§; ny 3 kap. 2 b §
Ikraft: 2011‑01‑01
Förarbeten: prop. 2009/10:167 Kemikalietillsynen (Miljödepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2010/11:MJU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2010/11:45 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL396/2006 s1
CELEX-nr: 32006R1907 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1545
Rubrik: Lag (2010:1545) om ändring i lagen (2010:905) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap. 7 § i 2010:905
Ändring, SFS 2011:741
Rubrik: Lag (2011:741) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ny 6 kap. 9 a §
Ikraft: 2011‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2013:610
Rubrik: Lag (2013:610) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: upph. 8 kap. 9 §; ändr. 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10 §§, 5 kap. 2, 3, 4, 5 §§, 7 kap. 7 §, 8 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; nya 3 kap. 3 a §, 8 kap. 5 a, 6 a §§
Ikraft: 2014‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:659
Rubrik: Lag (2014:659) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 7 kap. 5 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2016:961
Rubrik: Lag (2016:961) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2016‑12‑31
Ändring, SFS 2018:126
Rubrik: Lag (2018:126) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 2, 2 a §§; nya 1 kap. 2 b, 2 c §§ 3 kap. 8 a §
Ikraft: 2018‑04‑21
Ändring, SFS 2019:614
Rubrik: Lag (2019:614) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 2 kap. 8 §
Ikraft: 2019‑11‑15
Ändring, SFS 2020:449
Rubrik: Lag (2020:449) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 6 kap. 17 §
Ikraft: 2020‑07‑01
Ändring, SFS 2020:476
Rubrik: Lag (2020:476) om ändring i arbetsmiljölagen (1977:1160)
Omfattning: ändr. 1 kap. 4 §
Ikraft: 2020‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman