Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:578) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:578) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

» Läs förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:578 :
Jfr prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU13 Bygder och regioner i utveckling, rskr. 1993/94:366

Ändringar i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete

Förordning (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Departement: Närings- och handelsdepartementet
Upphävd: 1999‑01‑15
Ändring, SFS 1984:90
Rubrik: Förordning (1984:90) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1984‑03‑27
Ändring, SFS 1987:323
Rubrik: Förordning (1987:323) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: upph. 17 §, rubr. närmast före 17 §; ändr. 11–13 §§, bil.
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.14), bet. 1986/87:AU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:268
Ändring, SFS 1988:698
Rubrik: Förordning (1988:698) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:644
Rubrik: Förordning (1990:644) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 11 §; ändr. 3 §; ny 11 §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:AU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:346
Ändring, SFS 1991:76
Rubrik: Förordning (1991:76) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ny 5 a §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1993:636
Rubrik: Förordning (1993:636) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:578
Rubrik: Förordning (1994:578) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: upph. 14 §, bil.; ändr. 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 16 §§, rubr. närmast före 3, 7, 13 §§; nya 7 a, 7 b, 7 c, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 §§, rubr. närmast före 18 §; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1997:388
Rubrik: Förordning (1997:388) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ändr. 1 §; nya 26, 27, 28, 29, 30 §§, rubr. närmast före 26 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 1997:971
Rubrik: Förordning (1997:971) om ändring i förordningen (1982:877) om regionalt utvecklingsarbete
Omfattning: ändr. 1, 19, 23, 26 §§; ny 31 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:36, bet. 1996/97:KU4, rskr. 1996/97:77
Ändring, SFS 1998:1634
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman