Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service

» Läs förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:577 :
Jfr prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU13 Bygder och regioner i utveckling, rskr. 1993/94:366

Ändringar i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service

Förordning (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Upphävd: 2000‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:358
Rubrik: Förordning (1995:358) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: ändr. 11, 63 §§
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1609
Rubrik: Förordning (1995:1609) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: ändr. 42 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:813
Rubrik: Förordning (1996:813) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: upph. 19 §, ändr. 6, 15, 17 §§; nya 5 a §, 6 a §, 17 a §, rubr. närmast före 5 a §
Ikraft: 1996‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1995/96:201, bet. 1995/96:AU16, rskr. 1995/96:303
Ändring, SFS 1996:1571
Rubrik: Förordning (1996:1571) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: upph. 12, 20, 44, 45, 46, 47, 48 §§; ändr. 5, 5 a, 6, 6 a, 7, 11, 15, 16, 17, 17 a, 18, 21, 24, 37, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 55, 63 §§, rubr. närmast före 15, 37, 41, 51 §§; nya 53 a, 53 b, 53 c, 53 d, 53 e, 53 f
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:60
Rubrik: Förordning (1997:60) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: ändr. 51, 53 f §§, rubr. närmast före 51 §
Ikraft: 1997‑03‑15
Ändring, SFS 1997:683
Rubrik: Förordning (1997:683) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: ändr. 6 a §
Ikraft: 1997‑10‑15
Ändring, SFS 1997:1246
Rubrik: Förordning (1997:1246) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommeriell service
Omfattning: upph. 35, 40, 49, 50 §§, rubr. närmast före 40, 49 §§; ändr. 5, 6, 7, 15, 16, 21, 24, 25, 30, 31, 33, 34, 36, 39, 41, 42, 43, 51, 52, 53, 55, 57 §§, rubr. närmast före 15, 33, 37, 41, 51 §§; nya 1 a, 53 g §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:36, 1997/98:1 utg.omr. 19, bet. 1996/97:KU4, 1997/98:AU2, rskr. 1996/97:77, 1997/98:128
Ändring, SFS 1998:758
Rubrik: Förordning (1998:758) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: nuvarande 6 a § betecknas 6 b §; ändr. 6, 17, 42 §§; ny 6 a §
Ikraft: 1998‑08‑01
Ändring, SFS 1999:1381
Rubrik: Förordning (1999:1381) om ändring i förordningen (1994:577) om landsbygdsstöd och stöd till kommersiell service
Omfattning: ändr. 6, 7, 17 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:283
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman