Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

» Läs förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:572.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten

Förordning (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Departement: Justitiedepartementet KRIM
Ikraft: 1994‑07‑01
Upphävd: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 1995:349
Rubrik: Förordning (1995:349) om ändring i förordningen (1994:572) med instruktion för Brottsoffermyndigheten
Omfattning: ändr. 2, 5, 8, 9 §§, rubr. närmast före 5, 8 §§
Ikraft: 1995‑06‑01
Ändring, SFS 2005:1032
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman