Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt

» Läs lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:569 :
prop. 1993/94:142 Lagstiftning med anledning av den av Förenta nationerna inrättade tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU29 Jugoslavientribunalen, rskr. 1993/94:376

Förarbeten till lagen (1994:569) om Sveriges samarebte med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt och ändringar i lagen

Lag (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Departement: Justitiedepartementet BIRS
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1306
Rubrik: Lag (1995:1306) om ändring i lagen (1994:569) med anledning av inrättandet av Internationella tribunalen för brott i f.d. Jugoslavien
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1 §; nya 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 1996‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:48, bet. 1995/96:JuU8 Rwandatribunalen, rskr. 1995/96:57
Ändring, SFS 2000:573
Rubrik: Lag (2000:573) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. 11, 12 §§, rubr. närmast före 12 §; nuvarande 12 a § betecknas 11 §, rubr. närmast före 12 a § sätts närmast före den nya 11 §; ändr. 2, 9, 10, den nya 11, 14 §§, rubr. närmast före 9 §; nya 9 a 12 §§
Ikraft: 2000‑10‑01
Ändring, SFS 2002:330
Rubrik: Lag (2002:330) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarebte med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. 9 a §; ändr. 2, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 17 §§; nya 8 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2003:1165
Rubrik: Lag (2003:1165) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2013:448
Rubrik: Lag (2013:448) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2013‑07‑01
Ändring, SFS 2014:638
Rubrik: Lag (2014:638) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 8, 12 a §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:105
Rubrik: Lag (2015:105) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: ändr. 12 a §
Ikraft: 2015‑04‑01
Ändring, SFS 2017:132
Rubrik: Lag (2017:132) om ändring i lagen (1994:569) om Sveriges samarbete med de internationella tribunalerna för brott mot internationell humanitär rätt
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 a §; nuvarande 12 a § betecknas 12 b §; ny 12 a §, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2017‑04‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman