Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:562) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:562) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension

» Läs lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:562 :
prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34 Vårdnadsbidrag (förnyad behandling), rskr. 1993/94:343

Förarbeten till lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension och ändringar i lagen

Lag (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1962:90 med förslag till lag om allmän försäkring, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; bet. 1962:L2U27 [ pdf|Ikon för riksdagen ]; rskr 1962:250
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1963:57
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ändring, SFS 1965:146
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1969:208
Omfattning: ändr. 1, 4, 5 §§
Ändring, SFS 1970:189
Omfattning: ändr. 5 §
Ändring, SFS 1973:467
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1973:46 angående utformningen av beskattad sjukpenning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SfU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:197
Ändring, SFS 1973:909
Omfattning: nuvarande 14 § betecknas 17 §; nya 14–16 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1973:144, bet. 1973:SfU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:339
Ändring, SFS 1974:776
Omfattning: ändr. 4, 14 §§
Förarbeten: prop. 1974:132 med förslag om sänkning av inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SfU 1974:33, rskr 1974:331
Ändring, SFS 1974:786
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 5, 17 §§
Ändring, SFS 1975:324
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1975:92 om sänkning av den statliga inkomstskatten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:127
Ändring, SFS 1975:382
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975:97 angående rörlig pensionsålder m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1975:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1975:222
Ändring, SFS 1975:1187
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1975/76:22 om ändrade regler för studiesocialt stöd [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:18, rskr 1975/76:103
Ändring, SFS 1976:168
Rubrik: Lag (1976:168) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1975/76:114 om nya regler för barntillägg till folkpension, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SfU 1975/76:28, rskr 1975/76:216
Ändring, SFS 1976:1014
Rubrik: Lag (1976:1014) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §; omtryck
Ändring, SFS 1977:371
Rubrik: Lag (1977:371) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1978:31
Rubrik: Lag (1978:31) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1979:129
Rubrik: Lag (1979:129) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 13 §
Förarbeten: prop. 1978/79:75 om vissa pensionsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:164
Ändring, SFS 1979:732
Rubrik: Lag (1979:732) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 14 §
Förarbeten: prop. 1978/79:95 om den kommunala ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:FiU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:335
Ändring, SFS 1980:1037
Rubrik: Lag (1980:1037) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1980/81:20 om besparingar i statsverksamheten, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SfU14 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:84
Ändring, SFS 1980:1057
Rubrik: Lag (1980:1057) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §
Förarbeten: prop. 1980/81:42 om ändrade regler för villabeskattningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SkU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:94
Ändring, SFS 1981:1178
Rubrik: Lag (1981:1178) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 2 p. 3), bet. 1981/82:SfU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:50
Ändring, SFS 1982:232
Rubrik: Lag (1982:232) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 6, 10 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1982/83 [ pdf ] (bil. 8 p. B 6), bet. 1981/82:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:242
Ändring, SFS 1983:962
Rubrik: Lag (1983:962) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1984‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:40 om vissa ekonomisk-politiska åtgärder, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:85
Ändring, SFS 1985:755
Rubrik: Lag (1985:755) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:142
Rubrik: Lag (1986:142) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1986:271
Rubrik: Lag (1986:271) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstilllägg till folkpension
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1986/87 [ pdf |Paragraftecken ] (bil. 7), bet. 1985/86:SfU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:199
Ändring, SFS 1986:1312
Rubrik: Lag (1986:1312) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1986:1313
Rubrik: Lag (1986:1313) om ändring i lagen (1986:271) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 16 §, ikrafttr.best. till 1986:271
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:47 om ändringar i taxeringsorganisationen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]. SkU 1986/87:11, rskr 1986/87:95
Ändring, SFS 1987:207
Rubrik: Lag (1987:207) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: upph. 7 §; ändr. 2, 8 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil. 7), bet. 1986/87:SfU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:175
Ändring, SFS 1988:883
Rubrik: Lag (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:1268
Rubrik: Lag (1988:1268) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 8, 11 §§
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1527
Rubrik: Lag (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1988:883; ny 3 p övergångsbest. till 1988:883
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:222
Rubrik: Lag (1989:222) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 13 §
Ikraft: 1989‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:1047
Rubrik: Lag (1989:1047) om ändring i lagen (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §, 1, 3 p ikraftträdande- och övergångsbest. till 1988:1527
Ändring, SFS 1990:351
Rubrik: Lag (1990:351) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Ändring, SFS 1990:777
Rubrik: Lag (1990:777) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:778
Rubrik: Lag (1990:778) om ändring i lagen (1989:1047) om ändring i lagen (1988:1527) om ändring i lagen (1988:883) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §, 1, 3 p ikraftträdande- och övergångsbest. till 1988:1527
Ändring, SFS 1991:217
Rubrik: Lag (1991:217) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:217
Ändring, SFS 1991:509
Rubrik: Lag (1991:509) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 2, 8, 14 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1994
Rubrik: Lag (1991:1994) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:1280
Rubrik: Lag (1992:1280) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1992:1703
Rubrik: Lag (1992:1703) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:31 om ändrad sjukersättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU9, rskr 1992/93:157
Ändring, SFS 1992:1738
Rubrik: Lag (1992:1738) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1994:308
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 1994:562
Rubrik: Lag (1994:562) om ändring i lagen (1962:392) om hustrutillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman