Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:559) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:559) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)

» Läs socialtjänstlagen (1980:620) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:559 :
prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34 Vårdnadsbidrag (förnyad behandling), rskr. 1993/94:343

Förarbeten till socialtjänstlagen (1980:620) och ändringar i lagen

Socialtjänstlag (1980:620)
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:SoU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:385
Upphävd: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 1981:1244
Rubrik: Lag (1981:1244) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 48, 54, 69, 71 §§, 5 p övergångsbest.; ny 12 p övergångsbest.
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:1110
Rubrik: Lag (1982:1110) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 66 §
Förarbeten: prop. 1981/82:186 om ändring i sekretesslagen (1980:100), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:KU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:74
Ändring, SFS 1984:365
Rubrik: Lag (1984:365) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: nuvarande 76 § betecknas 77 §; ändr. 73 §, rubr. närmast före 75 §; ny 76 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:174 om vissa socialtjänstfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:SoU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:377
Ändring, SFS 1984:427
Rubrik: Lag (1984:427) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 75 §
Ikraft: 1984‑07‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:142 om ändring i sekretesslagen (1908:100) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:341
Ändring, SFS 1984:1092
Rubrik: Lag (1984:1092) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 25 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:16 om vissa frågor rörande internationella adoptioner [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:68
Ändring, SFS 1985:395
Rubrik: Lag (1985:395) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 12, 47 §§
Ikraft: 1985‑07‑01
Ändring, SFS 1986:344
Rubrik: Lag (1986:344) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 13, 14 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:117 om följdlagstiftning till den nya skollagen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:UbU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:273
Ändring, SFS 1986:1186
Rubrik: Lag (1986:1186) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 38, 53–55 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:39 om följdlagstiftning till den nya förvaltningslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:KU11 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:59
Ändring, SFS 1986:1393
Rubrik: Lag (1986:1393) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:377
Rubrik: Lag (1987:377) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 34 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1987:380
Rubrik: Lag (1987:380) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: nya 78 §, rubr. närmast före 78 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:95 Totalförsvarets fortsatta utveckling [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 4), bet. 1986/87:FöU11 [ pdf ], rskr 1986/87:310
Ändring, SFS 1987:1162
Rubrik: Lag (1987:1162) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:41 om sekretesskyddet för vissa myndighetsregister m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:51
Ändring, SFS 1988:129
Rubrik: Lag (1988:129) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1988:133
Rubrik: Lag (1988:133) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1988‑05‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:91 om aktivt folkstyre i kommuner och landsting [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:154
Ändring, SFS 1988:871
Rubrik: Lag (1988:871) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 11, 47, 49 §§; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:147 om tvångsvård av vuxna missbrukare, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:SoU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:382
Ändring, SFS 1988:1272
Rubrik: Lag (1988:1272) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1988:1471
Rubrik: Lag (1988:1471) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ny 20 a §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:176 om äldreomsorgen inför 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:55
Ändring, SFS 1990:53
Rubrik: Lag (1990:53) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: upph. 28, 29 §§; ändr. 25, 30, 32, 47–49, 71, 73, 75 §§; ny 28 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1990:295
Rubrik: Lag (1990:295) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:789
Rubrik: Lag (1990:789) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 60, 62 §§, 3 p övergångsbest.
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:72 om arkiv m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:KrU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:307
Ändring, SFS 1990:1403
Rubrik: Lag (1990:1403) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 4, 10, 20, 21, 35, 54 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1527
Rubrik: Lag (1990:1527) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 10, 12, 48 §§; ny 12 a §
Ikraft: 1991‑03‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:8 om vårdnad och umgänge [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:LU13, rskr 1990/91:53
Ändring, SFS 1991:526
Rubrik: Lag (1991:526) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1667
Rubrik: Lag (1991:1667) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 20 a, 23, 38, 39, 46, 47, 76, 77 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1951
Rubrik: Lag (1991:1951) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 10 § i 1990:1403
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1071
Rubrik: Lag (1992:1071) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 57 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1381
Rubrik: Lag (1992:1381) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:43 Ökad konkurrens i kommunal verksamhet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SoU9, rskr 1992/93:105
Ändring, SFS 1993:1
Rubrik: Lag (1993:1) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 23, 68, 70 §§; ny 23 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:47
Rubrik: Lag (1993:47) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 10, 35 §§
Ikraft: 1993‑03‑01
Ändring, SFS 1993:390
Rubrik: Lag (1993:390) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 20 a, 69 §§, rubr. närmast före 21 §; nya 21 a, 71 a §§, rubr. närmast före 71 a §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best
Ändring, SFS 1994:10
Rubrik: Lag (1994:10) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 12 a, 35 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:11
Rubrik: Lag (1994:11) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: upph. 17 §; nuvarande 14, 15, 16, 18 §§ betecknas 15, 16, 17, 14 §§; ändr. 13, de nya 14, 15, 16, 17 §§; nya 13 a, 13 b, 14 a, 14 b, 14 c, 18 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:88
Rubrik: Lag (1994:88) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 71 §
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:142
Rubrik: Lag (1994:142) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:559
Rubrik: Lag (1994:559) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 48, 69 §§; ny 18 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:1098
Rubrik: Lag (1994:1098) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 21 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1571
Rubrik: Lag (1994:1571) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: upph. 18 a §; ändr. 48, 69 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1572
Rubrik: Lag (1994:1572) om ändring i lagen (1994:11) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 18 §, övergångsbest. till 1994:11
Ändring, SFS 1995:53
Rubrik: Lag (1995:53) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 73, 74 §§
Ikraft: 1995‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:608
Rubrik: Lag (1995:608) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 63 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1318
Rubrik: Lag (1995:1318) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 47 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1996:140
Rubrik: Lag (1996:140) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 12 a, 71 §§; ny 71 b §
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:791
Rubrik: Lag (1996:791) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 69 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:983
Rubrik: Lag (1996:983) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 65 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1034
Rubrik: Lag (1996:1034) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 48 §
Ikraft: 1997‑02‑01
Ändring, SFS 1997:193
Rubrik: Lag (1997:193) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 25, 30, 31, 47, 73, 75 §§
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:91, bet. 1996/97:SoU15, rskr. 1996/97:192
Ändring, SFS 1997:312
Rubrik: Lag (1997:312) om ändring i lagen (1997:193) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 47, 75 §§ i 1997:193
Ändring, SFS 1997:313
Rubrik: Lag (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: upph. 41, 42, 43, 44, 45, 46 §§, 2 p övergångsbest. till 1996:791, rubr. närmast före 41 §; ändr. 1, 3, 4, 5, 6, 9, 12, 19, 20, 22, 23, 27, 30, 33, 36, 37, 47, 50, 51, 52, 68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 §§, rubr. närmast före 67 §; nya 6 a, 6 b, 6 c, 6 d, 6 e, 6 f, 6 g, 6 h, 7 a, 33 a, 50 a, 50 b, 69 a, 69 b, 69 c, 70 a, 70 b, 70 c, 72 a, 72 b §§, rubr. närmast före 69 §
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:739
Rubrik: Lag (1997:739) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 10, 35 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:740
Rubrik: Lag (1997:740) om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 6 f, 6 h §§, 5 p övergångsbest. till 1997:313
Ändring, SFS 1997:1091
Rubrik: Lag (1997:1091) om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 36 § i 1997:313
Förarbeten: prop. 1997/98:17, bet. 1997/98:JuU6, rskr. 1997/98:65
Ändring, SFS 1997:1229
Rubrik: Lag (1997:1229) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: upph. 13, 14, 15, 16, 17, 18 §§; ändr. 54, 65, 72 a §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1230
Rubrik: Lag (1997:1230) om ändring i lagen (1997:739) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 35 § i 1997:739
Ändring, SFS 1997:1305
Rubrik: Lag (1997:1305) om ändring i lagen (1997:313) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 4 § i 1997:313
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 10, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:323
Rubrik: Lag (1998:323) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 12, 12 a, 48 §§
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1998:384
Rubrik: Lag (1998:384) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 73, 74 §§; ny 74 a §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:409
Rubrik: Lag (1998:409) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ny 8 a §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:55 Kvinnofrid (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:JuU13, rskr. 1997/98:250
Ändring, SFS 1998:615
Rubrik: Lag (1998:615) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ny 65 a §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:719
Rubrik: Lag (1998:719) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 61 §
Ikraft: 1998‑10‑24 överg.best.
Ändring, SFS 1998:855
Rubrik: Lag (1998:855) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: nuvarande 71 a, 71 b §§ betecknas 71 b, 71 c §§, rubr. närmast före nuvarande 71 a § sätts närmast före 71 b §; ändr. 7 a, 10, 35 §§; ny 71 a §, rubr. närmast före 71 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:48
Rubrik: Lag (1999:48) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 11, 12 §§; ny 65 b §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:179
Rubrik: Lag (1999:179) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: bet. 1998/99:SoU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:171
Ändring, SFS 1999:338
Rubrik: Lag (1999:338) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 5 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:313, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1997:739
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:91 Vissa trafikfrågor m.m. (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:214
Ändring, SFS 2000:525
Rubrik: Lag (2000:525) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 68, 74 §§, ny 68 a §
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2001:231
Rubrik: Lag (2001:231) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 8 a §
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:79 Stöd till brottsoffer (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/91:JuU20, rskr. 2000/01:205
Ändring, SFS 2001:306
Rubrik: Lag (2001:306) om ändring i socialtjänstlagen (1980:620)
Omfattning: ändr. 65 b §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:453
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman