Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:558) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:558) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter

» Läs lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:558 :
prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34 Vårdnadsbidrag (förnyad behandling), rskr. 1993/94:343

Förarbeten till lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter och ändringar i lagen

Lag (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1990‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:74 om ny taxeringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU32, rskr 1989/90:217
Upphävd: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 1990:581
Rubrik: Lag (1990:581) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 13 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:111 om reformerad mervärdeskatt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU31, rskr 1989/90:357
Ändring, SFS 1990:752
Rubrik: Lag (1990:752) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 27, 29, 34, 50 §§
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:135 om betalningar till och från utlandet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FiU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:343
Ändring, SFS 1990:1136
Rubrik: Lag (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 10–12 §§; nuvarande 2 kap 20 § betecknas 2 kap 21 §, nuvarande 2 kap 21 § betecknas 2 kap 20 §; ändr 2 kap 3, 4, 6, 8, 10–17, 19, nya 20 och 21, 22–25, 28, 30, 33 §§, 3 kap 4–7, 9, 14, 20, 22, 23, 27, 28, 30, 37–39, 43–46, 53, 54, 57, 60, 63 §§, 4 kap 1, 2, 4, 6, 8 §§, rubr. närmast före 2 kap 19, 24, 25 §§, 3 kap 27 §
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1424
Rubrik: Lag (1990:1424) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 22, 27, 60 §§, 2 p övergångsbest. till 1990:1136
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:315
Rubrik: Lag (1991:315) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 9 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:698
Rubrik: Lag (1991:698) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 8, 13 §§
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1002
Rubrik: Lag (1991:1002) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 27, 29, 33, 34 §§
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:1834
Rubrik: Lag (1991:1834) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §, 3 kap 21, 22 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1991:1856
Rubrik: Lag (1991:1856) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 45 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:54 om reavinstbeskattning av bostadsrätter [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU9, rskr 1991/92:101
Ändring, SFS 1991:1903
Rubrik: Lag (1991:1903) om ändring i lagen(1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 20, 23, 25, 26, 28 §§, 3 kap 60 §, 4 kap 8 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1904
Rubrik: Lag (1991:1904) om ändring i lagen (1991:315) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 kap 9 § i 1991:315
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1992:402
Rubrik: Lag (1992:402) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.9 p.F 4), 1991/92:SfU9, rskr 1991/92:231
Ändring, SFS 1992:426
Rubrik: Lag (1992:426) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 13 kap 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:493
Rubrik: Lag (1992:493) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:681
Rubrik: Lag (1992:681) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 5, 9, 35, 37 §§, 4 kap 13 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:112 om F-skattebevis, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU29, rskr 1991/92:292
Ändring, SFS 1992:840
Rubrik: Lag (1992:840) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1185
Rubrik: Lag (1992:1185) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 25 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1310
Rubrik: Lag (1992:1310) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 50, 64 §§, 4 kap 7 §, rubr. närmast före 3 kap 64 §; nya 3 kap 22 a, 27 a §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1496
Rubrik: Lag (1992:1496) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 22, 23, 27 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:50 om åtgärder för att stabilisera den svenska ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5), 1992/93:65, 1992/93:86, bet. 1992/93:FiU1, 1992/93:SkU10, 1992/93:SkU11, 1992/93:SkU18, rskr 1992/93:158
Ändring, SFS 1992:1582
Rubrik: Lag (1992:1582) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1659
Rubrik: Lag (1992:1659) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 2 kap 10, 11 §§, rubr. närmast före 2 kap 16 §; nuvarande 2 kap 13, 12 §§ betecknas 2 kap 10, 11 §§; ändr. 2 kap nya 10, 11 §§, 15, 28 §§, 3 kap 4, 9, 14, 26, 47, 53, 57 §§, rubr. före 2 kap 10, 3 kap 14 §; nya 2 kap 12, 13 §§, 3 kap 17 a, 25 a, 26 a, 32 a §§, rubr. före 2 kap 11 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1664
Rubrik: Lag (1992:1664) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:496
Rubrik: Lag (1993:325) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 50 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:919
Rubrik: Lag (1993:919) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. överg.best. till 1992:1659
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:945
Rubrik: Lag (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap. 11 §, 3 kap. 14, 16, 17 a, 23, 27, 32 a §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1445
Rubrik: Lag (1993:1445) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1472
Rubrik: Lag (1993:1472) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 45 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1476
Rubrik: Lag (1993:1476) om ändring i lagen (1990:1136) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
Ikraft: 1993‑12‑30
Ändring, SFS 1993:1517
Rubrik: Lag (1993:1517) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 9 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1563
Rubrik: Lag (1993:1563) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 10, 14, 18, 19, 25, 3 kap 22, 25 a, 28, 31, 60 §§
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1564
Rubrik: Lag (1993:1564) om ändring i lagen (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 23, 27, 32 a §§ i 1993:945
Ändring, SFS 1993:1578
Rubrik: Lag (1993:1578) om ändring i lagen (1993:945) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 17 a § i 1993:945
Ändring, SFS 1994:220
Rubrik: Lag (1994:220) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:477
Rubrik: Lag (1994:477) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 3 §, 4 kap 6 §; nya 3 kap 50 a §, rubr. närmast före 50 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:483
Rubrik: Lag (1994:483) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 10, 13, 17, 25, 28, 33 §§, 3 kap 34, 37 §§, rubr. närmast före 2 kap 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:558
Rubrik: Lag (1994:558) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:782
Rubrik: Lag (1994:782) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 27 §
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:815
Rubrik: Lag (1994:815) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 16 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1662
Rubrik: Lag (1994:1662) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
Ikraft: 1994‑12‑30
Ändring, SFS 1994:1680
Rubrik: Lag (1994:1680) om ändring i lagen (990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1874
Rubrik: Lag (1994:1874) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 23, 27, 28, 31 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1875
Rubrik: Lag (1994:1875) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 17 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1876
Rubrik: Lag (1994:1876) om ändring i lagen (1994:815) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 16 § i 1994:815
Ändring, SFS 1994:1991
Rubrik: Lag (1994:1991) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 14 §, 3 kap 13 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:2012
Rubrik: Lag (1994:2012) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 33 §; ny 3 kap 32 b §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:548
Rubrik: Lag (1995:548) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: bet. 1994/95:SkU20, rskr. 1994/95:320
Ändring, SFS 1995:576
Rubrik: Lag (1995:576) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22 a, 27 a, 32 a, 32 b, 33, 57 §§; ny 3 kap 32 c §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:653
Rubrik: Lag (1995:653) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 7 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1469
Rubrik: Lag (1995:1469) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 4 p övergångsbest. till 1990:1136
Ikraft: 1995‑12‑30
Ändring, SFS 1995:1522
Rubrik: Lag (1995:1522) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1543
Rubrik: Lag (1995:1543) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15, 27, 32 b §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1596
Rubrik: Lag (1995:1596) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 25 a §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:60 Insättningsgaranti (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:NU7, rskr. 1995/96:83
Ändring, SFS 1995:1616
Rubrik: Lag (1995:1616) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 19 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1629
Rubrik: Lag (1995:1629) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16, 21, 24 §§, 3 kap 57 §, 4 kap 1, 4 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:182
Rubrik: Lag (1996:182) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 27, 28, 32 a §§
Ikraft: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:591
Rubrik: Lag (1996:591) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 25 a §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:655
Rubrik: Lag (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 13 §§
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:662
Rubrik: Lag (1996:662) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 4 kap 7, 8, 9, 10 §§, rubr. närmast före 4 kap 7 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1996:693
Rubrik: Lag (1996:693) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:694
Rubrik: Lag (1996:694) om ändring i lagen (1996:655) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 8 § i 1996:655
Ändring, SFS 1996:1009
Rubrik: Lag (1996:1009) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 27, 27 a, 34 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1210
Rubrik: Lag (1996:1210) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 19, 20 §§, 3 kap 4, 5, 7 §§; ny 3 kap 4 a §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1237
Rubrik: Lag (1996:1237) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 15 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1334
Rubrik: Lag (1996:1334) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 36 §; ändr. 2 kap 4, 33 §§, 3 kap 5 §, rubr. närmast 3 kap 35 §; ny 3 kap 10 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1405
Rubrik: Lag (1996:1405) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 25 §
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:250
Rubrik: Lag (1997:250) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 13 §
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:329
Rubrik: Lag (1997:329) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 10, 11 §§, 3 kap 15, 22, 25 a, 27, 48, 53 §§
Ikraft: 1997‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:468
Rubrik: Lag (1997:468) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 32 b §, överg.best. till 1994:2012, 3 p övergångsbest. till 1995:576
Ikraft: 1997‑07‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU26, rskr. 1996/97:214
Ändring, SFS 1997:495
Rubrik: Lag (1997:495) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 2 §, 2 kap 2, 8, 13, 16, 19 §§, 3 kap 4, 7, 9, 50 a, 57, 58, 60 §§
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:548
Rubrik: Lag (1997:548) om ändring i lagen (1996:1334) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §, 3 kap 5 §, 1, 2 p ikrafttr.best. i 1996:1334
Ändring, SFS 1997:774
Rubrik: Lag (1997:774) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 7, 9 §§
Ikraft: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:796
Rubrik: Lag (1997:796) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1997‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:956
Rubrik: Lag (1997:956) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §, övergångsbest. till 1997:329
Ikraft: 1997‑12‑30 överg.best.
Ändring, SFS 1998:234
Rubrik: Lag (1998:234) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 32, 33 §§, 3 kap 32 c, 33, 34, 47, 58 §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:301
Rubrik: Lag (1998:301) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 32 b §
Ikraft: 1998‑07‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:141, bet. 1997/98:FiU22, rskr. 1997/98:215
Ändring, SFS 1998:330
Rubrik: Lag (1998:330) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 54 §; ändr. 2 kap 23 §
Ikraft: 1998‑06‑30 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:146, bet. 1997/98:SkU27, rskr. 1997/98:265
Ändring, SFS 1998:339
Rubrik: Lag (1998:339) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 4, 4 a §§
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:693
Rubrik: Lag (1998:693) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 10 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:151 Inkomstgrundad ålderspension, m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315, 1997/98:316
Ändring, SFS 1998:718
Rubrik: Lag (1998:718) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:150, bet. 1997/98:FiU20, rskr. 1997/98:318
Ändring, SFS 1998:769
Rubrik: Lag (1998:769) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 22 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1490
Rubrik: Lag (1998:1490) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22, 23, 27, 28, 29 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1611
Rubrik: Lag (1998:1611) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 17 §, 3 kap 32 c §; ny 2 kap 19 a §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:15 Omstruktureringar och beskattning (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:67
Ändring, SFS 1998:1668
Rubrik: Lag (1998:1668) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: upph. 3 kap 49 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1768
Rubrik: Lag (1998:1768) om ändring i lagen (1998:718) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:718
Förarbeten: prop. 1998/99:1 Budgetpropositionen för 1999 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 11, bet. 1998/99:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:101
Ändring, SFS 1999:202
Rubrik: Lag (1999:202) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 22 §; ny 3 kap 32 d §
Ikraft: 1999‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:48 Skattefrågor och investerarskydd (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:174
Ändring, SFS 1999:1056
Rubrik: Lag (1999:1056) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 16, 18, 21, 24 §§, 3 kap 7, 57 §§, 4 kap 1, 4 §§, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1998:234; ny 1 kap 2 a §
Ikraft: 1999‑12‑31 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1097
Rubrik: Lag (1999:1097) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 16, 22 §§, 3 kap 50 a §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:130 Ny bokföringslag m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:50
Ändring, SFS 2000:50
Rubrik: Lag (2000:50) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §; ny 1 kap 4 §
Ikraft: 2000‑03‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:23 Redovisning och aktiekapital i euro (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:127
Ändring, SFS 2000:495
Rubrik: Lag (2000:495) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 2 kap 25 a §, rubr. närmast före 2 kap 25 a §
Ikraft: 2000‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:105 Vissa punktskattefrågor (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:LU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:249
Ändring, SFS 2000:792
Rubrik: Lag (2000:792) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 6 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2000:987
Rubrik: Lag (2000:987) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 25 §, 3 kap 9, 60 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:1001
Rubrik: Lag (2000:1001) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 3 kap 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:7 Förenklad skattedeklaration (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SkU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:30
Ändring, SFS 2000:1163
Rubrik: Lag (2000:1163) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ny 3 kap 11 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:1421
Rubrik: Lag (2000:1421) om ändring i lagen (1990:325) om självdeklaration och kontrolluppgifter
Omfattning: ändr. 2 kap 4, 8, 26 §§, rubr. närmast före 2 kap 26 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:1227
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman