Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag

» Läs lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:553 :
prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34 Vårdnadsbidrag (förnyad behandling), rskr. 1993/94:343

Förarbeten till lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag och ändringar i lagen

Lag (1994:553) om vårdnadsbidrag
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Upphävd: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1567
Rubrik: Lag (1994:1567) om upphävande av lagen (1994:553) om vårdnadsbidrag
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman