Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)

» Läs nationalparksförordningen (1987:938) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:552 :
Jfr prop. 1993/94:164 Utvidgande av Norra Kvills nationalpark (Miljö- och naturresursdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JoU20 Utvidgande av Norra Kvills nationalpark, rskr. 1993/94:300

Ändringar i nationalparksförordningen (1987:938)

Nationalparksförordning (1987:938)
Departement: Miljö- och energidepartementet
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1133
Rubrik: Förordning (1988:1133) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 2 §, bil. 8, 12
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:85 om miljöpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JoU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:373
Ändring, SFS 1991:104
Rubrik: Förordning (1991:104) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; nya bil. 21, 22
Ikraft: 1991‑04‑01
Ändring, SFS 1991:1163
Rubrik: Förordning (1991:1163) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10 §§; ny 7 a §
Ikraft: 1991‑08‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:453
Rubrik: Förordning (1993:453) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 23
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:552
Rubrik: Förordning (1994:552) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 13
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1460
Rubrik: Förordning (1994:1460) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 24
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1270
Rubrik: Förordning (1995:1270) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 25
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1997:715
Rubrik: Förordning (1997:715) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1998:1026
Rubrik: Förordning (1998:1026) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 26
Ikraft: 1998‑09‑09
Ändring, SFS 1998:1253
Rubrik: Förordning (1998:1253) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: upph. 6, 7 a §§; ändr. 3, 4, 5, 7, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:213
Rubrik: Förordning (2001:213) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 27
Ikraft: 2001‑06‑08
Förarbeten: Jfr prop. 2000/01:82 Söderåsens nationalpark (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:MJU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:204
Ändring, SFS 2002:679
Rubrik: Förordning (2002:679) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2 §§; ny bil. 28
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 2001/02:116 Fulufjällets nationalpark (Miljödepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:MJU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:218
Ändring, SFS 2004:642
Rubrik: Förordning (2004:642) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3, 5 §§
Ikraft: 2004‑08‑01
Ändring, SFS 2006:291
Rubrik: Förordning (2006:291) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2006‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2009:729
Rubrik: Förordning (2009:729) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 8 §§, bil. 19; ny bil. 29
Ikraft: 2009‑09‑01
Ändring, SFS 2011:15
Rubrik: Förordning (2011:15) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ny 6 §
Ikraft: 2011‑03‑01
Ändring, SFS 2011:622
Rubrik: Förordning (2011:622) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: nuvarande 6, 7, 9, 10 §§ betecknas 10, 11, 12, 13 §§; ändr. 4, 5, 8 §§, den nya 13 §; nya 6, 7, 9 §§
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:690
Rubrik: Förordning (2011:690) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §, bil. 10
Ikraft: 2011‑07‑12
Ändring, SFS 2011:841
Rubrik: Förordning (2011:841) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2012‑01‑01
Ändring, SFS 2017:268
Rubrik: Förordning (2017:268) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. bil. 18, 21
Ikraft: 2017‑05‑04
Ändring, SFS 2018:312
Rubrik: Förordning (2018:312) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§; ny 3 a §, bil. 30
Ikraft: 2018‑05‑15
Ändring, SFS 2020:633
Rubrik: Förordning (2020:633) om ändring i nationalparksförordningen (1987:938)
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 2020‑08‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman