Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:550) om ändring i förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:550) om ändring i förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

» Läs förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:550 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 14), bet. 1993/94:KrU16 Utveckling av ideell verksamhet, rskr. 1993/94:144

Ändringar i förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet

Förordning (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet
Departement: Civildepartementet FOLK
Ikraft: 1993‑08‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.14), bet. 1992/93:KrU12, rskr. 1992/93:196
Upphävd: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1994:550
Rubrik: Förordning (1994:550) om ändring i förordningen (1993:568) om statsbidrag till ideell verksamhet
Omfattning: ändr. 1, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:672
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman