Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:548) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:548) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter

» Läs lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:548 :
prop. 1993/94:140 Bygder och regioner i utveckling (Arbetsmarknadsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:AU13 Bygder och regioner i utveckling, rskr. 1993/94:366

Förarbeten till lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och ändringar i lagen

Lag (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:76 om regionalpolitik för 90-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ],bet. 1989/90:AU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:346
Upphävd: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:538
Rubrik: Lag (1991:538) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift
Omfattning: ändr. 4, 6 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1843
Rubrik: Lag (1991:1843) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter och allmän löneavgift
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 7, 8 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:60 om skattepolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SkU10, rskr 1991/92:97
Ändring, SFS 1992:241
Rubrik: Lag (1992:241) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 1, 2, 5, 6 §§, rubr. närmast före 5 §; nya 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 8 a §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.1), 1991/92:AU13, rskr 1991/92:175
Ändring, SFS 1992:1573
Rubrik: Lag (1992:1573) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:548
Rubrik: Lag (1994:548) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: upph. 8 a, 8 b §§, rubr. närmast före 3, 7 §§; nuvarande 9, 11 §§ betecknas 14, 15 §§, rubr. närmast före 5, 8 a, 9 §§ sätts närmast före 9, 11, 14 §§; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 14, 15 §§; nya 9, 11, 12, 13 §§, rubr. närmast före 6 §; omtryck
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:894
Rubrik: Lag (1995:894) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 1, 3, 6 §§, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:959
Rubrik: Lag (1996:959) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1997‑01‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:224, bet. 1996/97:BoU4, rskr. 1996/97:2
Ändring, SFS 1996:1489
Rubrik: Lag (1996:1489) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:594
Rubrik: Lag (1997:594) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1997‑11‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:695
Rubrik: Lag (1998:695) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:860
Rubrik: Lag (1998:860) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 6, 11 §§
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:1267
Rubrik: Lag (1999:1267) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 8, 13 §§
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 1999:1379
Rubrik: Lag (1999:1379) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: upph. 11, 12, 13 §§; ändr. 1, 3, 4, 6, 7 §§; ny 3 a §
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 19, bet. 1999/2000:NU2 [ pdf ], rskr. 1999:2000:114
Ändring, SFS 2000:989
Rubrik: Lag (2000:989) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 2, 5, 8 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2000:990
Rubrik: Lag (2000:990) om ändring i lagen (1999:1379) om ändring i lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: ändr. 1, 3 a, 4 §§ i 1999:1379; ny 3 p ikrafttr.- och övergångsbest. till 1999:1379
Förarbeten: prop. 2000/01:8 Ny socialavgiftslag (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:32
Ändring, SFS 2001:1261
Rubrik: Lag (2001:1261) om upphävande av lagen (1990:912) om nedsättning av socialavgifter
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman