Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:546) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:546) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd

» Läs förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:546 :
Jfr prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.10), bet. 1992/93:UbU13 Anslag till Lantbruksuniversitet, m.m., 1993/94:JoU13, rskr. 1992/93:389, 1993/94:219

Ändringar i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd

Förordning (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Departement: Jordbruksdepartementet
Ikraft: 1988‑08‑01
Upphävd: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 1990:841
Rubrik: Förordning (1990:841) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 3, 5, 12, 15, 19 §§
Ikraft: 1990‑08‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1989/90:90 om forskning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JoU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:336
Ändring, SFS 1991:1581
Rubrik: Förordning (1991:1581) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 19 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1993:791
Rubrik: Förordning (1993:791) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 1, 2, 15 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr. prop. 1992/93:170 Forskning för kunskap och framsteg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (avsnitt 9), bet. 1992/93:UbU13, rskr. 1992/93:389
Ändring, SFS 1994:546
Rubrik: Förordning (1994:546) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 16 §, rubr. närmast före 16 §; ändr. 15 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1995:1012
Rubrik: Förordning (1995:1012) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1996:577
Rubrik: Förordning (1996:577) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 5, 6, 12, 13, 14, 15 §§, rubr. närmast före 12 §
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1997:43
Rubrik: Förordning (1997:43) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: upph. 15 §, ändr. 2, 14 §§
Ikraft: 1997‑03‑01
Ändring, SFS 1998:1116
Rubrik: Förordning (1998:1116) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1695
Rubrik: Förordning (1998:1695) om ändring i förordningen (1988:866) med instruktion för Skogs- och jordbrukets forskningsråd
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:1210
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman