Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:526) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:526) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

» Läs förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:526 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil.5), bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr. 1993/94:295

Ändringar i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar

Förordning (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1988‑08‑01
Upphävd: 2005‑09‑01
Ändring, SFS 1993:259
Rubrik: Förordning (1993:259) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:1177
Rubrik: Förordning (1993:1177) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:526
Rubrik: Förordning (1994:526) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ändr. 1, 5, 6, 8, 9, 10 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1996:109
Rubrik: Förordning (1996:109) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: upph. 6, 7, 9, 10, 11 §§, rubr. närmast före 6, 7, 9, 11 §§; ändr. 4, 8 §§
Ikraft: 1996‑04‑01
Ändring, SFS 1996:1482
Rubrik: Förordning (1996:1482) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1196
Rubrik: Förordning (1997:1196) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ändr. 2, 2 a §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2002:494
Rubrik: Förordning (2002:494) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: upph. 2, 2 a §§; ändr. 1, 3, 8 §§
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:919
Rubrik: Förordning (2002:919) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ny 2 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Ändring, SFS 2003:1154
Rubrik: Förordning (2003:1154) om ändring i förordningen (1988:853) med instruktion för Styrelsen för psykologiskt försvar
Omfattning: ändr. 4 §; nya 2 a, 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §
Ikraft: 2004‑01‑01
Ändring, SFS 2005:629
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman