Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

» Läs förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:524 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] (bil. 5), bet. 1993/94:FöU9 Verksamhet och anslag för totalförsvaret 1994/95, rskr. 1993/94:295

Ändringar i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet

Förordning (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:695
Rubrik: Förordning (1995:695) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: upph. 5 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1999:696
Rubrik: Förordning (1999:696) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1999‑08‑15
Ändring, SFS 1999:832
Rubrik: Förordning (1999:832) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1999‑12‑01
Ändring, SFS 2001:252
Rubrik: Förordning (2001:252) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2002:504
Rubrik: Förordning (2002:504) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2002:712
Rubrik: Förordning (2002:712) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 3 §, rubr. närmast före 5 § sätts närmast före 6 §; nya 5, 8 §§
Ikraft: 2002‑10‑15
Ändring, SFS 2005:818
Rubrik: Förordning (2005:818) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2007:269
Rubrik: Förordning (2007:269) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:769
Rubrik: Förordning (2007:769) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1012
Rubrik: Förordning (2008:1012) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. 5, 7, 8 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:686
Rubrik: Förordning (2009:686) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2009‑08‑01
Ändring, SFS 2009:1157
Rubrik: Förordning (2009:1157) om ändring i förordningen (1994:524) om frivillig försvarsverksamhet
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 2010‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman