Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.

» Läs förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:521 :
Jfr prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU26 Disciplinförseelser av krigsmän m.m., rskr. 1993/94:299

Ändringar i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m. m.

Förordning (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:41
Rubrik: Förordning (1990:41) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m
Omfattning: ny 54 §
Ikraft: 1990‑04‑01
Ändring, SFS 1990:535
Rubrik: Förordning (1990:535) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §, bil.
Ikraft: 1990‑07‑01
Ändring, SFS 1990:938
Rubrik: Förordning (1990:938) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 49 §§
Ikraft: 1990‑11‑01
Ändring, SFS 1991:727
Rubrik: Förordning (1991:727) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 11 §, bil.
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1157
Rubrik: Förordning (1992:1157) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 10 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:377
Rubrik: Förordning (1993:377) om ändring iförordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. bil.
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:521
Rubrik: Förordning (1994:521) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: upph. 5, 6 §§, bil.; ändr. 1, 2, 3, 4, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 27, 30, 31, 32, 33, 37, 40, 43, 47 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1368
Rubrik: Förordning (1994:1368) om ändring i förordningen (1987:187) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:241
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman