Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.

» Läs lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:520 :
prop. 1993/94:112 Disciplinförseelser av krigsmän m.m. (Försvarsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:JuU26 Disciplinförseelser av krigsmän m.m., rskr. 1993/94:299

Förarbeten till lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Departement: Försvarsdepartementet
Ikraft: 1987‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:9 om lag om disciplinförseelser av krigsmakt m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:JuU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:213
Upphävd: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1987:1003
Rubrik: Lag (1987:1003) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 9, 55 §§; ny 31 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1990:221
Rubrik: Lag (1990:221) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 1990‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:54 om skydd för samhällsviktiga anläggningar m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:FöU6 [ pdf ], rskr 1989/90:227
Ändring, SFS 1992:1155
Rubrik: Lag (1992:1155) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:372
Rubrik: Lag (1993:372) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1993/94 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.5 s.65), bet. 1992/93:FöU9, rskr. 1992/93:333
Ändring, SFS 1994:520
Rubrik: Lag (1994:520) om ändring i lagen (1986:644) om disciplinförseelser av krigsmän, m.m.
Omfattning: ändr. 20, 21, 40, 44, 46, 47, 54, 60 §§
Ikraft: 1994‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1811
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman