Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1476) om ändring i tryckfrihetsförordningen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1476) om ändring i tryckfrihetsförordningen


Warning: count(): Parameter must be an array or an object that implements Countable in /home/tessoren/public_html/wordpress/wp-content/themes/twentytwelve-child/snuttar/en-sfs.php on line 141

Förarbeten till SFS 1994:1476 :
bet. 1993/94:KU28 Ytterligare åtgärder mot barnpornografi m.m., 1994/95:KU6, rskr. 1993/94:450, 1994/95:12

Ändringar i tryckfrihetsförordning (1949:105)

Tryckfrihetsförordning (1949:105)
Departement: Justitiedepartementet L6
Förarbeten: rskr 1949:101
Ändring, SFS 1953:131
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ändring, SFS 1953:132
Omfattning: ändr. 12 kap 1 §
Ändring, SFS 1953:654
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1957:163
Omfattning: ändr. 1 kap 1 §
Ändring, SFS 1957:500
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1961:20
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §
Ändring, SFS 1961:466
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1965:52
Omfattning: ändr. 7 kap 3, 4, 6, 8 §§
Ändring, SFS 1965:818
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1971:27
Omfattning: ändr. 12 kap 1, 3–8, 15 §§
Förarbeten: prop. 1970:15 med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:KU6 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. I:7 och II:7, bet. 1971:KU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 10
Ändring, SFS 1971:29
Omfattning: upph. 10 kap 10 §; ändr. 6 kap 2 §, 7 kap 4 §, 10 kap 12 §
Förarbeten: prop. 1970:87 angående godkännande av konvention om avskaffande av rasdiskriminering, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:KU31 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. I:28 och II:28, bet. 1971:KU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prop. 1970:125 med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 39, prot. I:30 och II:30, bet. 1971:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 10
Ändring, SFS 1971:30
Omfattning: ändr. 2 kap 11 §
Förarbeten: prop. 1970:116 med förslag till ändring i regeringsformen m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1971:KU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. I:25 och II:25, bet. 1971:KU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 10
Ändring, SFS 1971:273
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1974:66
Omfattning: ändr. 2 kap 2, 4, 7–9 §§
Förarbeten: prop. 1973:33 med förslag till ändringar i tryckfrihetsförordningen, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:KU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:131, bet. 1974:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:10
Ändring, SFS 1974:67
Omfattning: ny 1 kap 9 §
Förarbeten: prop. 1973:123 med förslag till ändring i tryckfrihetsförordningen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:229, bet. 1974:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:10
Ändring, SFS 1974:155
Omfattning: upph. 14 kap 6 §; ändr. 1 kap 1, 8 §§, 2 kap 1, 11, 14 §§, 3 kap 4 §, 4 kap 7 §, 7 kap 3, 4 §§, 12 kap 1, 15 §§, 13 kap 5 §
Förarbeten: prop. 1973:90 med förslag till ny regeringsform och ny riksdagsordning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:KU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:265, bet. 1974:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:19
Ändring, SFS 1974:308
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 1976:954
Rubrik: Lag (1976:954) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap
Förarbeten: prop. 1975/76:160 om nya grundlagsbestämmelser angående allmänna handlingars offentlighet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:48, rskr 1975/76:324, bet. 1976/77:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1976:955
Rubrik: Lag (1976:955) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: upph. 4 kap 2, 3, 5, 7 §§, 14 kap 4 §; nuvarande 4 kap 4, 6, 8, 9 §§ betecknas 4 kap 2, 4, 5, 3 §§; ändr. 1 kap 1, 5, 6, 9 §§, 3 kap 1–5 §§, 4 kap 1 §, nya 4 kap 2, 4, 5 §§, 5 kap 1, 2, 4–6, 8, 9 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 3–6, 8 §§, 8 kap 1–6, 8 §§, 9 kap 1–3 §§, 10 kap 2–4, 7, 8, 11, 12 §§, 11 kap 1 §, 12 kap 1, 2, 13, 14 §§, 13 kap 3–5 §§, 14 kap 1, 5 §§, rubr. till 4 kap; nya 3 kap 6 §, 10 kap 14 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:204 om ändringar i grundlagsregleringen av tryckfriheten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:54, rskr 1975/76:394, bet. 1976/77:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:2
Ändring, SFS 1979:936
Rubrik: Lag (1979:936) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1978/79:179 om ändring i tryckfrihetsförordningen m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:317, bet. 1979/80:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:2
Ändring, SFS 1982:938
Rubrik: Lag (1982:938) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 7 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:77 om formerna för den kyrkliga lagstiftningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:263, bet. 1982/83:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ] rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1982:939
Rubrik: Lag (1982:939) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 13, 14 §§
Förarbeten: prop. 1981/82:37 om offentlighetsprincipen och ADB [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:163, bet. 1982/83:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1982:941
Rubrik: Lag (1982:941) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:58 om ändring i tryckfrihetsförordningen och brottsbalken (hets mot folkgrupp m.m.) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:KU24 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:221, bet. 1982/83:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:1
Ändring, SFS 1988:1447
Rubrik: Lag (1988:1447) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 14 kap 1 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:58 om rätten att besluta om resning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:168, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1988:1448
Rubrik: Lag (1988:1448) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap 8 §, 5 kap 1, 2, 8, 9, 14 §§, 6 kap 3 §, 7 kap 1, 3–6, 8 §§, 10 kap 11 §, 11 kap 3 §, 12 kap 3, 5 §§; ny 12 kap 16 §; omtryck
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:151 om ändringar i tryckfrihetsförordningen m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU36 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:290, prop. 1987/88:32 om ändringar i regeringsformen och tryckfrihetsförordningen [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:KU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:314, bet. 1988/89:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:11
Ändring, SFS 1991:1470
Rubrik: Lag (1991:1470) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: nuvarande 13 kap 1–5 §§ betecknas 13 kap 2–6 §§; ändr. 1 kap 7 §, 3 kap 3, 5 §§, 5 kap 12, 14 §§, 6 kap 3 §, den nya 13 kap 6 §; ny 13 kap 1 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:64 om yttrandefrihetsgrundlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU21, rskr 1990/91:254, 1991/92:KU1, rskr 1991/92:2
Ändring, SFS 1991:1500
Rubrik: Lag (1991:1500) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11 §§; omtryck
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:60 om offentlighet, integritet och ADB [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:KU11, rskr 1990/91:160, 1991/92:KU2, rskr 1991/92:3
Ändring, SFS 1994:1376
Rubrik: Lag (1994:1376) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §, 5 kap 1 §
Ikraft: 1994‑12‑01
Ändring, SFS 1994:1382
Rubrik: Lag (1994:1382) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 17 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1474
Rubrik: Lag (1994:1474) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 6 kap 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1475
Rubrik: Lag (1994:1475) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 10 kap 14 §, 12 kap 3, 10 §§
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1476
Rubrik: Lag (1994:1476) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap 7 §, 9 kap 5 §, 10 kap 1 §, 12 kap 14 §; omtryck
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1438
Rubrik: Lag (1998:1438) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap 6, 7 §§, 5 kap 5, 7 §§, 7 kap 4, 7 §§, 9 kap 5 §, 10 kap 1 §, 12 kap 4, 7, 14 §§, 13 kap 6 §, rubr, till 13 kap; ny 1 kap 10 §; omtryck
Ikraft: 1999‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1998:1701
Rubrik: Lag (1998:1701) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 5, 7, 17 §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Ändring, SFS 2002:801
Rubrik: Lag (2002:801) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap 4 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:59 Hets mot folkgrupp, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:234, 2002/03:8
Ändring, SFS 2002:810
Rubrik: Lag (2002:810) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap 9 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:64 Vissa tobaksfrågor (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2001/02:106, rskr. 2002/03:2
Ändring, SFS 2002:906
Rubrik: Lag (2002:906) om ändring i lagen (2002:801) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap 4 § i 2002:801
Förarbeten: prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2002:907
Rubrik: Lag (2002:907) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 3, 11, 13 §§; ny 2 kap 18 §
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:70 Offentlighetsprincipen och informationstekniken (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2001/02:81, rskr. 2002/03:7
Ändring, SFS 2002:908
Rubrik: Lag (2002:908) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 5 kap 6 §, 10 kap 3, 8 §§; omtryck
Ikraft: 2003‑01‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:74 Yttrandefrihetsgrundlagen och Internet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 2002/03:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:233, 2002/03:17
Ändring, SFS 2002:1049
Rubrik: Lag (2002:1049) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap 7 §
Ikraft: 2003‑07‑01
Förarbeten: bet. 2001/02:KU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], prot. 2001/02:123, bet. 2002/03:KU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2002/03:9
Ändring, SFS 2010:1342
Rubrik: Lag (2010:1342) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 2 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1347
Rubrik: Lag (2010:1347) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 3 kap. 4, 5 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1355
Rubrik: Lag (2010:1355) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap. 10 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1409
Rubrik: Lag (2010:1409) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 3 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2011:509
Rubrik: Tryckfrihetsförordningen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2014:1360
Rubrik: Lag (2014:1360) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 1 kap. 6, 9 §§, 10 kap. 7 §, 13 kap. 6 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1370
Rubrik: Lag (2014:1370) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: ändr. 7 kap. 4 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2015:151
Rubrik: Tryckfrihetsförordningen
Omfattning: omtryck
Ändring, SFS 2018:1801
Rubrik: Lag (2018:1801) om ändring i tryckfrihetsförordningen
Omfattning: upph. 1, 5, 7, 10 kap., 8 kap. 2 §, 11 kap. 2 §, 12 kap. 1, 10 §§, 14 kap. 5 §, rubr. närmast före 8 kap. 1 §, 8 kap. 5 §; nuvarande nuvarande 2 kap. 4 § betecknas 2 kap. 8 §, nuvarande 2 kap. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 2 kap. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 §§, nuvarande 2 kap. 15, 16, 17 §§ betecknas 2 kap. 19, 20, 21 §§, nuvarande 2 kap. 18 § betecknas 2 kap. 23 §, nuvarande 3 kap. 4 § betecknas 3 kap. 5 §, nuvarande 3 kap. 5 § betecknas 3 kap. 7 §, nuvarande 3 kap. 6 § betecknas 3 kap. 8 §, nuvarande 6 kap. 3 § betecknas 6 kap. 5 §, nuvarande 8 kap. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 §§ betecknas 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 §§, nuvarande 8 kap. 11, 12 §§ betecknas 8 kap. 13, 14 §§, nuvarande 9 kap. 3 § betecknas 9 kap. 5 §, nuvarande 9 kap. 4, 5 §§ betecknas 9 kap. 7, 8 §§, nuvarande 11 kap. 3, 4, 5 §§ betecknas 11 kap. 4, 5, 6 §§, nuvarande 12 kap. 2 § betecknas 12 kap. 3 §, nuvarande 12 kap. 3, 4 §§ betecknas 12 kap. 7, 8 §§, nuvarande 12 kap. 5, 6, 7, 8, 9 §§ betecknas 12 kap. 10, 11, 12, 13, 14 §§, nuvarande 12 kap. 11, 12, 13, 14 §§ betecknas 12 kap. 17, 18, 19, 20 §§, nuvarande 12 kap. 15, 16 §§ betecknas 12 kap. 22, 23 §§ nuvarande 13 kap. 4, 5, 6 §§ betecknas 13 kap. 5, 6, 7 §§; ändr. 2 kap. 1, 2, 3, 5 §§, 3 kap. 1, 2, 3 §§, 4 kap. 1, 2, 3, 4, 5 §§, 6 kap. 1, 2, 4 §§, 8 kap. 1 §, 9 kap. 1, 2 §§, 11 kap. 1 §, 13 kap. 1, 2, 3 §§, 14 kap. 1, 2, 3 §§, de nya 2 kap. 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19, 20, 21 och 23 §§, 3 kap. 5, 7, 8 §§, 6 kap. 5 §, 8 kap. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 5, 7, 8 §§, 11 kap. 4, 5, 6 §§, 12 kap. 3, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 5, 6, 7 §§, rubr. till 2, 3, 4, 6, 8, 9, 11, 12, 13 kap., rubr. närmast före 8 kap. 10 § sätts närmast efter 8 kap. 10 §; nya kap. 1, 5, 7, 10 kap; nya 2 kap. 4, 6, 7 §§, 18 och 22 §§, 3 kap. 4, 6 §§, 6 kap. 3, 6 §§, 8 kap. 2, 3 12 §§, 9 kap. 3, 4, 6, 9, 10 §§, 11 kap. 2 3 §§, 12 kap. 1, 2, 4, 5, 6, 9, 15, 16, 21 §§, 13 kap. 4, 8, 9, 10 §§, 14 kap. 4, 5, 6 §§, rubr. närmast före 2 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 15, 16, 17, 21, 23 §§, 3 kap. 3, 5, 6, 7, 8 §§, 4 kap. 2, 4, 5 §§, 6 kap. 2, 4, 5 §§, 8 kap. 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14 §§, 9 kap. 1, 4, 5, 7, 8 §§, 11 kap. 1, 2, 6 §§, 12 kap. 1, 3, 7, 8, 10, 11, 13, 14, 18, 19, 20, 22, 23 §§, 13 kap. 1, 5, 6, 7 §§, 14 kap. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§; omtryck
Ikraft: 2019‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman