Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1465) om ändring i lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1465) om ändring i lagen (1994:1099) om ändring i lagen (1990:1404) om kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård

Förarbeten till SFS 1994:1465 :
prop. 1993/94:253 Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar psykiskt störda (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SoU4 Ekonomisk reglering för år 1995 mellan landsting och kommuner med anledning av ökat kommunalt ansvar för psykiskt störda, rskr. 1994/95:20

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman