Hem: Teman: Förarbeten:

Lotteriförordning (1994:1451)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lotteriförordning (1994:1451)

» Läs lotteriförordning (1994:1451) (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1451.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i lotteriförordningen (1994:1451)

Lotteriförordning (1994:1451)
Departement: Finansdepartementet OU
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 1995:120
Rubrik: Förordning (1995:120) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑03‑01
Ändring, SFS 1998:440
Rubrik: Förordning (1998:440) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1998‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1434
Rubrik: Förordning (1998:1434) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1999:361
Rubrik: Förordning (1999:361) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2000:11
Rubrik: Förordning (2000:11) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 §§; ny 4 a §, rubr. närmast före 4 a §
Ikraft: 2000‑03‑01
Ändring, SFS 2000:944
Rubrik: Förordning (2000:944) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Ändring, SFS 2002:758
Rubrik: Förordning (2002:758) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 3, 5, 6 §§; nya 4 b, 11 §§, rubr närmast före 11 §
Ikraft: 2002‑12‑01
Förarbeten: EGTL204/1998 s37, EGTL217/1998 s18
CELEX-nr: 31998L0034 [ pdf ], 31998L0048 [ pdf ]
Ändring, SFS 2003:608
Rubrik: Förordning (2003:608) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ny 2 a §
Ikraft: 2003‑12‑01
Ändring, SFS 2004:1067
Rubrik: Förordning (2004:1067) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ny 4 c §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2006:16
Rubrik: Förordning (2006:16) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ny 4 d §
Ikraft: 2006‑03‑01
Ändring, SFS 2008:56
Rubrik: Förordning (2008:56) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Ikraft: 2008‑04‑01
Ändring, SFS 2009:1219
Rubrik: Förordning (2009:1219) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: nuvarande 2 a § betecknas 2 c §; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2009‑12‑27 överg.best.
Förarbeten: EUTL376/2006 s36
CELEX-nr: 32006L0123 [ pdf ]
Ändring, SFS 2010:1687
Rubrik: Förordning (2010:1687) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:366
Rubrik: Förordning (2012:366) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: nuvarande 2 a, 2 b, 2 c §§ betecknas 2 c, 2 d, 2 e §§; nya 2 a, 2 b §§
Ikraft: 2012‑07‑01
Ändring, SFS 2012:591
Rubrik: Förordning (2012:591) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 4 d §, 5, 6, 7, 8 §§; nya 4 e, 8 a §§
Ikraft: 2012‑10‑15 överg.best.
Ändring, SFS 2016:127
Rubrik: Förordning (2016:127) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2016‑05‑01
Ändring, SFS 2016:1224
Rubrik: Förordning (2016:1224) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: upph. 11 §, rubr. närmast före 11 §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:668
Rubrik: Förordning (2017:668) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ny 4 f §, rubr. närmast före 4 f §
Ikraft: 2017‑08‑01
Förarbeten: direktiv (EU) 2015/849 [ pdf ]
Ändring, SFS 2017:927
Rubrik: Förordning (2017:927) om ändring i lotteriförordningen (1994:1451)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2017‑12‑01
Ändring, SFS 2018:1475
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman