Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1449) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1449) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn

» Läs lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1449 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn och ändringar i lagen

Lag (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1991‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1992:276
Rubrik: Lag (1992:276) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2, 3, 5 §§, 5 p ikrafttr.- och övergångsbest.
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:106 om vissa socialförsäkringsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU8, rskr 1991/92:232
Ändring, SFS 1992:1279
Rubrik: Lag (1992:1279) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1992/93:7 om rätten till folkpension m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SfU4, rskr 1992/93:69
Ändring, SFS 1993:1345
Rubrik: Lag (1993:1345) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1449
Rubrik: Lag (1994:1449) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:1045
Rubrik: Lag (1997:1045) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:33 Utfärdande av F-skattsedel, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1997/98:SkU9, rskr. 1997/98:71
Ändring, SFS 1998:706
Rubrik: Lag (1998:706) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1999‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1998:707
Rubrik: Lag (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 3, 4, 5, 6 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1997/98:152, bet. 1997/98:SfU13, rskr. 1997/98:315
Ändring, SFS 1999:825
Rubrik: Lag (1999:825) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1 § i 1998:707
Ändring, SFS 2000:787
Rubrik: Lag (2000:787) om ändring i lagen (1998:707) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ny 3 p övergångsbest. till 1998:707
Ändring, SFS 2000:802
Rubrik: Lag (2000:802) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 5, 6 §§
Ikraft: 2003‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:821
Rubrik: Lag (2004:821) om ändring i lagen (1990:773) om särskilt pensionstillägg till ålderspension för långvarig vård av sjukt eller handikappat barn
Omfattning: ändr. 1, 7 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman