Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn

» Läs lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1447 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn och ändringar i lagen

Lag (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1989‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:172
Rubrik: Förordning (1989:172) om ikraftträdande av lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnandsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ikrafttr.
Ikraft: 1989‑06‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:60
Rubrik: Lag (1990:60) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1993:212
Rubrik: Lag (1993:212) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: nuvarande 16, 17, 18, 19 §§ betecknas 17, 21, 22, 23 §§, rubr. närmast före nuvarande 18 § sätts närmast före den nya 22 §; ändr. 1 §, den nya 21 §; nya 16, 18, 19, 20 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1447
Rubrik: Lag (1994:1447) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:397
Rubrik: Lag (2001:397) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2001:465
Rubrik: Lag (2001:465) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 20 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2006:462
Rubrik: Lag (2006:462) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 9, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2008:445
Rubrik: Lag (2008:445) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2008‑07‑01
CELEX-nr: 32003R2201 [ pdf ]
Ändring, SFS 2014:611
Rubrik: Lag (2014:611) om ändring i lagen (1989:14) om erkännande och verkställighet av utländska vårdnadsavgöranden m.m. och om överflyttning av barn
Omfattning: ändr. 18, 19, 20 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman