Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1446) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1446) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor

» Läs lagen (1987:813) om homosexuella sambor (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1446 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1987:813) om homosexuella sambor och ändringar i lagen

Lag (1987:813) om homosexuella sambor
Departement: Justitiedepartementet L2
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:124 om de homosexuellas situation i samhället [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:350
Upphävd: 2003‑07‑01
Ändring, SFS 1987:1207
Rubrik: Lag (1987:1207) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:152
Rubrik: Lag (1988:152) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1988‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: SkU 1987/88:25, rskr 1987/88:195
Ändring, SFS 1990:674
Rubrik: Lag (1990:674) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:110 om reformerad inkomst- och företagsbeskattning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SkU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:356
Ändring, SFS 1990:1103
Rubrik: Lag (1990:1103) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991‑01‑01
Ändring, SFS 1991:628
Rubrik: Lag (1991:628) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:92 med förslag till ny bostadsrättslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:BoU13, rskr 1990/91:247
Ändring, SFS 1991:1000
Rubrik: Lag (1991:1000) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1991‑08‑01
Ändring, SFS 1993:935
Rubrik: Lag (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1994‑01‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:187 om individuellt pensionssparande [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:SkU31, rskr. 1992/93:359
Ändring, SFS 1993:1402
Rubrik: Lag (1993:1402) om ändring i lagen (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. i 1993:935
Ändring, SFS 1993:1474
Rubrik: Lag (1993:1474) om ändring i lagen (1993:1402) om ändring i lagen (1993:935) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ny 17 p i 1993:1402
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1446
Rubrik: Lag (1994:1446) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:262
Rubrik: Lag (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1996‑07‑01
Förarbeten: prop. 1995/96:115, bet. 1995/96:JuU17, rskr. 1995/96:193
Ändring, SFS 1996:632
Rubrik: Lag (1996:632) om ändring i lagen (1996:262) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 1996:262
Förarbeten: prop. 1995/96:129 Säkerhetsskydd (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1995/96:JuU23, rskr. 1995/96:277
Ändring, SFS 1996:1233
Rubrik: Lag (1996:1233) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1997:163
Rubrik: Lag (1997:163) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1997‑06‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:70 Ny vallag (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1996/97:KU16, rskr. 1996/97:177
Ändring, SFS 1997:393
Rubrik: Lag (1997:393) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1997‑12‑01
Förarbeten: prop. 1996/97:133, bet. 1996/97:JuU17, rskr. 1996/97:216
Ändring, SFS 1997:775
Rubrik: Lag (1997:775) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 1997:1133
Rubrik: Lag (1997:1133) om ändring i lagen (1997:775) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 1997:775
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 18, bet. 1997/98:BoU1, rskr. 1997/98:78
Ändring, SFS 1998:858
Rubrik: Lag (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 1998:1665
Rubrik: Lag (1998:1665) om ändring i lagen (1998:858) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 1998:858
Förarbeten: prop. 1998/99:4 Stärkt patientinflytande (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:54
Ändring, SFS 1999:1257
Rubrik: Lag (1999:1257) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2000:291
Rubrik: Lag (2000:291) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1093
Rubrik: Lag (2000:1093) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:109 Ny insiderlagstiftning, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU4 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:48
Ändring, SFS 2001:92
Rubrik: Lag (2001:92) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2001‑07‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:147 Lag om svenskt medborgarskap (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SfU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:143
Ändring, SFS 2001:463
Rubrik: Lag (2001:463) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr.
Ikraft: 2002‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:80 Ny socialtjänstlag m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:SoU18 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:259
Ändring, SFS 2001:849
Rubrik: Lag (2001:849) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. p 19
Ikraft: 2002‑07‑01
Ändring, SFS 2001:1142
Rubrik: Lag (2001:1142) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. p 21, 22; ny p 23
Ikraft: 2002‑02‑01
Ändring, SFS 2002:63
Rubrik: Lag (2002:63) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: upph. 13 p
Ikraft: 2002‑03‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:53 Ändringar i vallagen, m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:KU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:147
Ändring, SFS 2002:604
Rubrik: Lag (2002:604) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 23 p; ny 24 p
Ikraft: 2002‑08‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:605
Rubrik: Lag (2002:605) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 15 p
Ikraft: 2003‑02‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:770
Rubrik: Förordning (2002:770) om ikraftträdande av lagen (2002:605) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:605
Ändring, SFS 2002:1114
Rubrik: Lag (2002:1114) om ändring i lagen (1987:813) om homosexuella sambor
Omfattning: ändr. 21 p
Ikraft: 2003‑01‑15
Ändring, SFS 2003:376
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman