Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1444) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1444) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande

» Läs lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1444 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande och ändringar i lagen

Lag (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Upphävd: 1996‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:380
Rubrik: Lag (1986:380) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:96 om ny administration av förlängt barnbidrag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:350
Ändring, SFS 1986:1415
Rubrik: Lag (1986:1415) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1988:886
Rubrik: Lag (1988:886) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Omfattning: ändr. 7, 9 §§
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1992:387
Rubrik: Lag (1992:387) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.6), 1991/92:SoU15, rskr 1991/92:223
Ändring, SFS 1994:1444
Rubrik: Lag (1994:1444) om ändring i lagen (1984:1095) om förlängt bidragsförskott för studerande
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1996:1030
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman