Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1442) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1442) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

» Läs lagen (1964:143) om bidragsförskott (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1442 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1964:143) om bidragsförskott och ändringar i lagen

Lag (1964:143) om bidragsförskott
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: prop. 1964:70 med förslag till lag om bidragsförskott, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 2LU 1964:47; rskr 1964:183
Upphävd: 1996‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1968:242
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1970:147
Omfattning: ändr. 3, 4, 11 §§
Ändring, SFS 1971:594
Omfattning: ändr. 22 §
Ändring, SFS 1971:902
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:451
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1973:29 med förslag till lag om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1973:5 (p 8), rskr 1973:102
Ändring, SFS 1973:475
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ändring, SFS 1973:807
Omfattning: ändr. 6, 9, 11, 12 §§
Ändring, SFS 1974:143
Omfattning: ändr. 7, 17, 18 §§
Ändring, SFS 1975:152
Omfattning: ändr. 1, 9, 20, 22, 24, 25 §§
Förarbeten: prop. 1975:1 med förslag till statsbudget för budgetåret 1975/76 [ pdf ] (bil. 7 p C 4), bet. 1975:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (p 5), rskr 1975:80
Ändring, SFS 1976:277
Rubrik: Lag (1976:277) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: upph. 25 §; ändr. 2, 4–23 §§; ny 20 a §; omtryck
Förarbeten: prop. 1975/76:116 med förslag om ändrad administration av bidragsförskott, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SoU 1975/76:37, rskr 1975/76:304
Ändring, SFS 1978:35
Rubrik: Lag (1978:35) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: upph. 23 §; ändr. 22 §
Ändring, SFS 1978:858
Rubrik: Lag (1978:858) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 7, 15, 18 §§; ny 4 a §
Förarbeten: prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1979:733
Rubrik: Lag (1979:733) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: upph. 20 a §; ändr. 20 §
Förarbeten: prop. 1978/79:95 om den kommunala ekonomin [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2, bet. 1978/79:FiU35 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:335
Ändring, SFS 1980:1071
Rubrik: Lag (1980:1071) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 19 §
Ändring, SFS 1981:44
Rubrik: Lag (1981:44) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 6, 9 §§
Ändring, SFS 1981:396
Rubrik: Lag (1981:396) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1980/81:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1981/82 [ pdf ] (bil. 8 p. C 4), bet. 1980/81:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:288
Ändring, SFS 1981:1189
Rubrik: Lag (1981:1189) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:534
Rubrik: Lag (1982:534) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 21 §
Ändring, SFS 1983:50
Rubrik: Lag (1983:50) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:194
Rubrik: Lag (1983:194) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 5, 22 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:1098
Rubrik: Lag (1984:1098) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 1, 4 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1986:143
Rubrik: Lag (1986:143) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:241
Rubrik: Lag (1986:241) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1986‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:107 om följdlagstiftning till den nya omsorgslagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:224
Ändring, SFS 1986:1414
Rubrik: Lag (1986:1414) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 4, 5, 7, 8, 11, 16 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1988:885
Rubrik: Lag (1988:885) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 2, 4, 7, 11 §§
Ikraft: 1990‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:218
Rubrik: Lag (1991:218) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:218
Ändring, SFS 1991:1984
Rubrik: Lag (1991:1984) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 22 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:386
Rubrik: Lag (1992:386) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1992‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.6), 1991/92:SoU15, rskr 1991/92:223
Ändring, SFS 1993:394
Rubrik: Lag (1993:394) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 8 §, övergångsbest. till 1986:241
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1442
Rubrik: Lag (1994:1442) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 6, 9, 12 §§
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1953
Rubrik: Lag (1994:1953) om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1996:1030
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman