Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1441) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1441) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag

» Läs lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1441 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag och ändringar i lagen

Lag (1947:529) om allmänna barnbidrag
Departement: Socialdepartementet
Förarbeten: rskr 1947:498
Upphävd: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 1950:255
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1951:78
Omfattning: ändr. 11 §
Ändring, SFS 1954:68
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1954:360
Omfattning: ändr. 15, 16 §§
Ändring, SFS 1957:114
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1957:173
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1959:536
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1961:104
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1961:629
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1964:119
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1964:145
Omfattning: ändr. 12 §
Ändring, SFS 1965:31
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1967:950
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1970:146
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1971:593
Omfattning: ändr. 12, 15, 16 §§
Ändring, SFS 1972:381
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1973:449
Omfattning: upph. 8–10 §§; ändr. 4, 5, 7, 11, 12, 14–17 §§; nya 1 a, 18, 19 §§; omtryck
Ändring, SFS 1973:955
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1973:165 med förslag till vissa ekonomisk-politiska åtgärder [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 1, FiU 1973:40, rskr 1973:344
Ändring, SFS 1975:153
Omfattning: ändr. 1, 7, 11, 14, 19 §§
Förarbeten: bet. 1975:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ] (p 3), rskr 1975:80
Ändring, SFS 1975:584
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1975:153
Förarbeten: FiU 1975:25, rskr 1975:236
Ändring, SFS 1976:617
Rubrik: Lag (1976:617) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Förarbeten: prop. 1975/76:170 om ändring i föräldrabalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], LU 1975/76:33, rskr 1975/76:397
Ändring, SFS 1977:154
Rubrik: Lag (1977:154) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1976/77:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1977/78 [ pdf ] bil. 8, SoU 1976/77:25, rskr 1976/77:200
Ändring, SFS 1977:525
Rubrik: Lag (1977:525) om ändring i lagen (1977:154) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1977:154
Ändring, SFS 1977:1185
Rubrik: Lag (1977:1185) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1977/78:61 om ökat stöd till barnfamiljerna m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SoU 1977/78:18, rskr 1977/78:89
Ändring, SFS 1978:34
Rubrik: Lag (1978:34) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: upph. 16, 17 §§; ändr. 15, 18 §§
Ändring, SFS 1978:937
Rubrik: Lag (1978:937) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1978/79:50 om inriktningen av den ekonomiska politiken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:SoU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:109
Ändring, SFS 1979:1143
Rubrik: Lag (1979:1143) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1979/80:42 om höjning av det allmänna barnbidraget, m.m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], SoU 1979/80:21, rskr 1979/80:109
Ändring, SFS 1980:692
Rubrik: Lag (1980:692) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1980:1072
Rubrik: Lag (1980:1072) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1981:18
Rubrik: Lag (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4, 5 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:1 om socialtjänsten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:130
Ändring, SFS 1981:702
Rubrik: Lag (1981:702) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 a, 11 §§; nya 2 a, 4 a §§
Ändring, SFS 1981:703
Rubrik: Lag (1981:703) om ändring i lagen (1981:18) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1982:533
Rubrik: Lag (1982:533) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 14 §
Ändring, SFS 1982:1237
Rubrik: Lag (1982:1237) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 a §§
Förarbeten: prop. 1982/83:55 om upphävande av beslutet om karensdagar, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:SoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:100
Ändring, SFS 1983:49
Rubrik: Lag (1983:49) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1981/82:168 om vårdnad och umgänge m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:131
Ändring, SFS 1983:193
Rubrik: Lag (1983:193) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1983:336
Rubrik: Lag (1983:336) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 a §; ny 2 b §
Ikraft: 1983‑07‑01
Ändring, SFS 1984:553
Rubrik: Lag (1984:553) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1099
Rubrik: Lag (1984:1099) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 b, 11 §§
Ikraft: 1985‑01‑01
Ändring, SFS 1984:1100
Rubrik: Lag(1984:1100) om ändring i lagen (1984:553) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr. best. till 1984:553
Ikraft: 1985‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:146
Rubrik: Lag (1986:146) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1986:379
Rubrik: Lag (1986:379) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: upph. 6 §; ändr. 2 b, 7, 19 §§
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:96 om ny administration av förlängt barnbidrag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1985/86:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:350
Ändring, SFS 1986:382
Rubrik: Lag (1986:382) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2, 3 §§
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:137 om ökat ekonomiskt stöd till barnfamiljer [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil. 1), bet. 1985/86:SoU28 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1985/86:350
Ändring, SFS 1987:548
Rubrik: Lag (1987:548) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1987/88 [ pdf ] (bil.7), bet. 1986/87:SoU34 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:335
Ändring, SFS 1988:225
Rubrik: Lag (1988:225) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1988/89 [ pdf ] (bil.7), bet. 1987/88:SoU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:178
Ändring, SFS 1989:682
Rubrik: Lag (1989:682) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1990‑01‑01
Ändring, SFS 1990:491
Rubrik: Lag (1990:491) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 a §§
Ikraft: 1991‑01‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:140 om höjning av de allmänna barnbidragen, m. m. [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:SoU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:314
Ändring, SFS 1991:216
Rubrik: Lag (1991:216) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 15, 18 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:233
Rubrik: Lag (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1991‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.7 p.C 1), 1990/91:SoU12, rskr 1990/91:211
Ändring, SFS 1991:363
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:216
Ändring, SFS 1991:486
Rubrik: Lag (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §, ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:233
Förarbeten: prop. 1990/91:153 om ny folkbokföringslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:SkU28, rskr 1990/91:320
Ändring, SFS 1991:1940
Rubrik: Lag (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:486
Förarbeten: prop. 1991/92:38 Inriktning av den ekonomiska politiken [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:FiU10, rskr 1991/92:108
Ändring, SFS 1991:1983
Rubrik: Lag (1991:1983) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:40 om vissa socialförsäkringsfrågor, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SfU5, rskr 1991/92:81
Ändring, SFS 1992:383
Rubrik: Lag (1992:383) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 § i 1991:486
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.6), 1991/92:SoU15, rskr 1991/92:223
Ändring, SFS 1992:384
Rubrik: Lag (1992:384) om ändring i lagen (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. ikrafttr.- och övergångsbest. till 1991:1940
Förarbeten: prop. 1991/92:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1992/93 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.6), 1991/92:SoU15, rskr 1991/92:223
Ändring, SFS 1992:1569
Rubrik: Lag (1992:1569) om ändring i lagen (1992:383) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 § i 1992:383
Ändring, SFS 1992:1570
Rubrik: Lag (1992:1570) om ändring i lagen (1992:384) om ändring i lagen (1991:1940) om ändring i lagen (1991:486) om ändring i lagen (1991:233) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. ikrafttr. – och övergångsbest. till 1992:384
Ändring, SFS 1993:92
Rubrik: Lag (1993:92) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1993‑03‑16 överg.best.
Förarbeten: bet. 1992/93:SoU18, rskr. 1992/93:166
Ändring, SFS 1994:139
Rubrik: Lag (1994:139) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:366
Rubrik: Lag (1994:366) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:561
Rubrik: Lag (1994:561) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Förarbeten: prop. 1993/94:148 Vårdnadsbidrag (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1993/94:SoU34, rskr. 1993/94:343
Ändring, SFS 1994:1441
Rubrik: Lag (1994:1441) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1995‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1958
Rubrik: Lag (1994:1958) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:472
Rubrik: Lag (1995:472) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1996‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1494
Rubrik: Lag (1995:1494) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: upph. 2 a, 2 b, 4 a §§; ändr. 3, 11 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:276
Rubrik: Lag (1997:276) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 14 §
Ikraft: 1997‑10‑01
Ändring, SFS 1997:1316
Rubrik: Lag (1997:1316) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: upph. 2 p övergångsbest. till 1995:1494; ändr. 1, 11 §§; nya 2 a, 2 b, 4 a §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:1 Budgetpropositionen för 1998 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] utg.omr. 12, bet. 1997/98:SfU1, rskr. 1997/98:111
Ändring, SFS 1998:88
Rubrik: Lag (1998:88) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 15 §
Ikraft: 1998‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1999:805
Rubrik: Lag (1999:805) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 a, 4 §§
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU3 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:12
Ändring, SFS 1999:1359
Rubrik: Lag (1999:1359) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 a §§
Ikraft: 2000‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:1 Budgetpropositionen för 2000 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 12, bet. 1999/2000:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:98
Ändring, SFS 1999:1368
Rubrik: Lag (1999:1368) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 2001‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1998/99:119 Socialförsäkringens personkrets (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SfU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:118
Ändring, SFS 1999:1396
Rubrik: Lag (1999:1396) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 b §
Ikraft: 2001‑07‑01
Ändring, SFS 2000:1394
Rubrik: Lag (2000:1394) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2000:1395
Rubrik: Lag (2000:1395) om ändring i lagen (1999:1368) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 § i 1999:1368
Förarbeten: prop. 2000/01:1 Budgetpropositionen för 2001 (Finansdepartementet) [ pdf ], utg.omr. 12, bet. 2000/01:SfU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:92
Ändring, SFS 2002:606
Rubrik: Lag (2002:606) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 2003‑02‑01
Förarbeten: prop. 2001/02:123 Partnerskap och adoption (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2001/02:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2001/02:304
Ändring, SFS 2002:771
Rubrik: Förordning (2002:771) om ikraftträdande av lagen (2002:606) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2002:606
Ändring, SFS 2004:799
Rubrik: Lag (2004:799) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1 a, 2 a, 2 b, 4, 11, 12, 14, 15 §§
Ikraft: 2005‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:824
Rubrik: Lag (2005:824) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 1, 2 a §§
Ikraft: 2005‑12‑05 överg.best.
Ändring, SFS 2006:179
Rubrik: Lag (2006:179) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 2006‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:195
Rubrik: Lag (2007:195) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 12 §
Ikraft: 2007‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2010:111
Omfattning: upph.
Ändring, SFS 2010:681
Rubrik: Lag (2010:681) om ändring i lagen (1947:529) om allmänna barnbidrag
Omfattning: ändr. 2 a §
Ikraft: 2010‑07‑01 överg.best.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman