Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1440) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1440) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden

» Läs lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1440 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden och ändringar i lagen

Lag (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Departement: Justitiedepartementet L4
Förarbeten: rskr 1946:327
Upphävd: 1996‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1950:602
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1954:436
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1958:467
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1963:524
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1964:670
Omfattning: ändr. 7 §
Ändring, SFS 1968:343
Omfattning: ändr. 6 §
Ändring, SFS 1969:258
Omfattning: upph. 8 §; ändr. 6 §
Ändring, SFS 1971:1214
Omfattning: upph. 7 §
Ändring, SFS 1973:656
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1973:32 med förslag till lag om ändring i giftermålsbalken, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:LU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:256
Ändring, SFS 1973:1155
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1973:160 med förslag till anläggningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:CU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:389
Ändring, SFS 1978:862
Rubrik: Lag (1978:862) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1978/79:12 om underhåll till barn och frånskilda, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1978/79:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1978/79:99
Ändring, SFS 1981:459
Rubrik: Lag (1981:459) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1980/81:146 om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU33 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:396
Ändring, SFS 1983:375
Rubrik: Lag (1983:375) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1983‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1982/83:126 om underrätternas sammansättning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:314
Ändring, SFS 1984:1032
Rubrik: Lag (1984:1032) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1985‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:4 om delegerad beslutanderätt i förmynderskapsärenden [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:71
Ändring, SFS 1985:268
Rubrik: Lag (1985:268) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1985‑07‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:109 om effektivare delgivning [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:216
Ändring, SFS 1987:447
Rubrik: Lag (1987:447) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:26 om avgifter vid de allmänna domstolarna [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:89
Ändring, SFS 1987:799
Rubrik: Lag (1987:799) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §, övergångsbest. till 1969:258
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1098
Rubrik: Lag (1987:1098) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 9 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1987:1109
Rubrik: Lag (1987:1109)om ändring i lagen (1987:799) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Ändring, SFS 1988:1261
Rubrik: Lag (1988:1261) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:124 om god man och förvaltare [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:LU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:10
Ändring, SFS 1989:659
Rubrik: Lag (1989:659) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §, övergångsbest. till 1969:258
Ikraft: 1989‑09‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1988/89:95 om ändringar i rättegångsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:288
Ändring, SFS 1990:448
Rubrik: Lag (1990:448) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: nya 9 a, 9 b
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:71 om några processrättsliga frågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU32 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:292
Ändring, SFS 1994:1440
Rubrik: Lag (1994:1440) om ändring i lagen (1946:807) om handläggning av domstolsärenden
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:242
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman