Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1438) om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1438) om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset

» Läs lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1438 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Förarbeten till lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset och ändringar i lagen

Lag (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
Departement: Justitiedepartementet L2
Ändring, SFS 1924:337
Omfattning: ändr.
Ändring, SFS 1994:1438
Rubrik: Lag (1994:1438) om ändring i lagen (1921:159) med vissa bestämmelser om förmynderskap för omyndig medlem av det kungliga huset
Omfattning: ändr.
Ikraft: 1995‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman