Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1436) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1436) om ändring i lagen (1904:26 s. 1) om vissa internationella rättsförhållanden rörande äktenskap och förmynderskap

Förarbeten till SFS 1994:1436 :
prop. 1993/94:251 Förmynderskapslagstiftningen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU3 Förmynderskapslagstiftningen, rskr. 1994/95:29

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman