Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)

» Läs ordningslagen (1993:1617) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1427 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till ordningslagen (1993:1617) och ändringar i lagen

Ordningslag (1993:1617)
Departement: Justitiedepartementet L4
Ikraft: 1994‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1427
Rubrik: Lag (1994:1427) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 31 §, 3 kap 25 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1998:501
Rubrik: Lag (1998:501) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap 1 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:1282
Rubrik: Lag (1999:1282) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 26 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1999/2000:2 Inkomstskattelagen (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1999/2000:SkU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1999/2000:117
Ändring, SFS 2004:489
Rubrik: Lag (2004:489) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Förarbeten: prop. 2003/04:106 Lag om sjöfartsskydd (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2003/04:TU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2003/04:260
Ändring, SFS 2005:68
Rubrik: Lag (2005:68) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 13, 28 §§, 3 kap 26, 27 §§, 4 kap 5 §
Ikraft: 2005‑04‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2003/04:174 Några frågor om ordningslagen (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2004/05:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2004/05:149
Ändring, SFS 2005:103
Rubrik: Lag (2005:103) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 15 §
Ikraft: 2005‑04‑01
CELEX-nr: 32003L0085 [ pdf ]
Ändring, SFS 2005:901
Rubrik: Lag (2005:901) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 8, 9 §§, rubr. närmast före 2 kap 8 §; nya 2 kap 7 a, 11 a §§, rubr. närmast före 2 kap 7 a §
Ikraft: 2006‑01‑01
Ändring, SFS 2006:978
Rubrik: Lag (2006:978) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap 4 §
Ikraft: 2006‑09‑01
Ändring, SFS 2006:1215
Rubrik: Lag (2006:1215) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap 10 §
Ikraft: 2007‑06‑15
Ändring, SFS 2009:101
Rubrik: Lag (2009:101) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 1 kap. 1 §, 2 kap. 20 §, 3 kap. 7 §; nytt 5 kap.
Ikraft: 2009‑04‑01
Ändring, SFS 2010:515
Rubrik: Lag (2010:515) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 3, 4 §§, 3 kap. 10 §
Ikraft: 2010‑09‑01
Ändring, SFS 2010:1625
Rubrik: Lag (2010:1625) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4 §
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2012:214
Rubrik: Lag (2012:214) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 4 kap. 1 §
Ikraft: 2012‑06‑01
Förarbeten: prop. 2011/12:80 Nya lagar för yrkestrafik och taxi (Näringsdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2011/12:TU8 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2011/12:195 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL300/2009 s51
CELEX-nr: 32009R1071 [ pdf ]
Ändring, SFS 2013:939
Rubrik: Lag (2013:939) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 26 §, ändr. 2 kap. 11, 27, 28 §§
Ikraft: 2014‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:590
Rubrik: Lag (2014:590) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 6, 7 a, 8, 9, 11, 12, 17, 20, 21, 27, 28, 29, 32 §§, 3 kap. 1, 6, 7, 14, 16, 17, 19, 20, 26 §§, 5 kap. 3 §, rubr. närmast före 2 kap. 22, 25 §§
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2017:12
Rubrik: Lag (2017:12) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 5 kap. 4 §
Ikraft: 2017‑03‑01
Ändring, SFS 2017:736
Rubrik: Lag (2017:736) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 3 kap. 16, 26 §§
Ikraft: 2018‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:350
Rubrik: Lag (2019:350) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 18, 29, 32 §§, 3 kap. 25 §, 4 kap. 4, 11 §§
Ikraft: 2019‑07‑01
Ändring, SFS 2021:5
Rubrik: Lag (2021:5) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: ändr. 2 kap. 7 §; ny 2 kap. 15 a §
Ikraft: 2021‑01‑10
Ändring, SFS 2021:6
Rubrik: Lag (2021:6) om ändring i ordningslagen (1993:1617)
Omfattning: upph. 2 kap. 15 a §; ändr. 2 kap. 7 §
Ikraft: 2021‑10‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman