Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel

» Läs lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1426 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel och ändringar i lagen

Lag (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Departement: Socialdepartementet
Ikraft: 1992‑07‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:199 om förbud mot vissa dopningsmedel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:SoU7, rskr 1991/92:59
Ändring, SFS 1994:1426
Rubrik: Lag (1994:1426) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1999:44
Rubrik: Lag (1999:44) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§; ny 3 a §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:3 Åtgärder mot dopning (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1245
Rubrik: Lag (2000:1245) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:303
Rubrik: Lag (2005:303) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2011:112
Rubrik: Lag (2011:112) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 1, 3 a §§
Ikraft: 2011‑04‑01
Ändring, SFS 2019:360
Rubrik: Lag (2019:360) om ändring i lagen (1991:1969) om förbud mot vissa dopningsmedel
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman