Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.

» Läs lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1422 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m. och ändringar i lagen

Lag (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Departement: Justitiedepartementet L5
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:6 om förverkande m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1989:137
Rubrik: Lag (1989:137) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1989:653
Rubrik: Lag (1989:653) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑09‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:124 om vissa tvångsmedelsfrågor [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:JuU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:313
Ändring, SFS 1994:1422
Rubrik: Lag (1994:1422) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 2000:178
Rubrik: Lag (2000:178) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2, 4 §§
Ikraft: 2000‑07‑01
Ändring, SFS 2006:285
Rubrik: Lag (2006:285) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 2 §; ny 5 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2010:1238
Rubrik: Lag (2010:1238) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3, 4 §§
Ikraft: 2011‑01‑01
Ändring, SFS 2010:1947
Rubrik: Lag (2010:1947) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2011‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2014:619
Rubrik: Lag (2014:619) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑01
Ändring, SFS 2014:1411
Rubrik: Lag (2014:1411) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2015‑01‑02
Ändring, SFS 2019:831
Rubrik: Lag (2019:831) om ändring i lagen (1986:1009) om förfarandet i vissa fall vid förverkande m.m.
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 2020‑01‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman