Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1421) om ändring i vapenlagen (1973:1176)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1421) om ändring i vapenlagen (1973:1176)

» Läs vapenlagen (1973:1176) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1421 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till vapenlagen (1973:1176) och ändringar i lagen

Vapenlag (1973:1176)
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1973:166 med förslag till vapenlag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:JuU38 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:345
Upphävd: 1996‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1973:1179
Omfattning: ändr. 16 §
Förarbeten: prop. 1973:187 med förslag till tullförordning, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1973:SkU69 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1973:358
Ändring, SFS 1978:303
Rubrik: Lag (1978:303) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 4, 8, 9, 12, 16, 36, 38, 42, 45, 48 §§
Förarbeten: prop. 1977/78:158 om ändring i vapenlagen (1973:1176) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1977/78:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1977/78:283
Ändring, SFS 1980:584
Rubrik: Lag (1980:584) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 32, 41 §§
Förarbeten: prop. 1979/80:122 om ordningsvakter och bevakningsföretag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1979/80:JuU44 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:391
Ändring, SFS 1981:1360
Rubrik: Lag (1981:1360) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 16, 22, 23, 26, 29, 32, 33, 34, 35 ,38, 42, 48, 49 §§, rubr. närmast före 24, 26 §§; nya 25 a, 28 a, 28 b, 38 a §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1981/82:1 om ändring i vapenlagen (1973:1176) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:JuU15 [ pdf ], rskr 1981/82:55
Ändring, SFS 1982:215
Rubrik: Förordning (1982:215) om ikraftträdande av vissa delar av lagen (1981:1360) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1981:1360 delvis
Ändring, SFS 1983:1035
Rubrik: Lag (1983:1035) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1984‑01‑01
Ändring, SFS 1985:430
Rubrik: Lag (1985:430) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1986‑01‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:118 om kemikaliekontroll [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JoU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:340
Ändring, SFS 1985:932
Rubrik: Lag (1985:932) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 28 a, 42 §§
Ikraft: 1986‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1986:909
Rubrik: Lag (1986:909) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 1, 22 §§
Ikraft: 1987‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1985/86:176 om ändring i vapenlagen (1973:1176) [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:17
Ändring, SFS 1987:807
Rubrik: Lag (1987:807) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 33 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/87:86 om följdlagstiftning till äktenskapsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1986/87:LU26 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:247
Ändring, SFS 1987:1008
Rubrik: Lag (1987:1008) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5, 9, 22, 26 §§
Ikraft: 1988‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1986/87:154 om ändring i vapenlagen (1973:1176) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rksr 1987/88:7
Ändring, SFS 1987:1283
Rubrik: Lag (1987:1283) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 16 §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:447
Rubrik: Lag (1988:447) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 32, 41 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:1483
Rubrik: Lag (1990:1483) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 32, 41 §§
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:1181
Rubrik: Lag (1991:1181) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: upph. 49 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8–38, 39–43, 45, 46, 48 §§; rubr. närmast före 12, 42 §§; ny 25 b §; omtryck
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1990/91:130 om ändringar i vapenlagen (1973:1176) m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU33, rskr 1990/91:300
Ändring, SFS 1992:788
Rubrik: Lag (1992:788) om ändring ivapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 32, 41 §§
Ikraft: 1992‑07‑01
Ändring, SFS 1992:1088
Rubrik: Lag (1992:1088) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 32, 41 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: bet. 1992/93:JuU4, rskr 1992/93:21
Ändring, SFS 1992:1302
Rubrik: Lag (1992:1302) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 5, 28 a, 46 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:174 med förslag till lag om krigsmateriel [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:UU1, rskr 1992/93:61
Ändring, SFS 1993:208
Rubrik: Lag (1993:208) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 37 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1992/93:141 om ändring i brottsbalken m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1992/93:JuU16, rskr. 1992/93:220
Ändring, SFS 1994:1421
Rubrik: Lag (1994:1421) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 41 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1994:1730
Rubrik: Lag (1994:1730) om ändring i vapenlagen (1973:1176)
Omfattning: ändr. 45 §
Ikraft: 1995‑07‑01
Ändring, SFS 1996:67
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman