Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)

» Läs narkotikastrafflagen (1968:64) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1419 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till narkotikastrafflagen (1968:64) och ändringar i lagen

Narkotikastrafflag (1968:64)
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: prop. 1968:7 med förslag till narkotikastrafflag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 2LU 1968:1; rskr 1968:81
Ändring, SFS 1969:33
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1972:193
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1980:28
Rubrik: Lag (1980:28) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Förarbeten: prop. 1978/79:111 (bil. 4 p. 2.1), bet. 1979/80:JuU9 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1979/80:89
Ändring, SFS 1981:226
Rubrik: Lag (1981:226) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1981:468
Rubrik: Lag (1981:468) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ändring, SFS 1983:363
Rubrik: Lag (1983:363) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 4–7 §§; nya 3 a, 5 a, 8 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:316
Ändring, SFS 1985:9
Rubrik: Lag (1985:9) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4 §§
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:46 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1988:286
Rubrik: Lag (1988:286) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 4, 5 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:71 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:JuU13 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:280
Ändring, SFS 1992:861
Rubrik: Lag (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: upph. 5 a §; ändr. 8 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:107 om ny läkemedelslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1992/93:SoU21, rskr 1991/92:342
Ändring, SFS 1993:211
Rubrik: Lag (1993:211) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1993:364
Rubrik: Lag (1993:364) om ändring i lagen (1992:861) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. ikrafttr.best. till 1992:861
Ändring, SFS 1994:1419
Rubrik: Lag (1994:1419) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1999:43
Rubrik: Lag (1999:43) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Förarbeten: prop. 1997/98:183 Kontroll av syntetiska droger m.m. (Socialdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SoU5 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:139
Ändring, SFS 2000:1228
Rubrik: Lag (2000:1228) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 3 a, 4, 5 §§
Ikraft: 2001‑01‑01
Förarbeten: prop. 1999/2000:124 En ny smugglingslag m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:28
Ändring, SFS 2005:290
Rubrik: Lag (2005:290) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 6, 7 §§
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2006:46
Rubrik: Lag (2006:46) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 4, 5, 6, 7 §§; nya 3 b, 9 §§
Ikraft: 2006‑05‑01
Förarbeten: prop. 2005/06:42 Olovlig befattning med narkotikaprekursorer (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2005/06:JuU10 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2005/06:147 [ pdf|Ikon för riksdagen ], EUTL047/2004 s1, EUTL022/2005 s1
CELEX-nr: 32004R0273 [ pdf ], 32005R0111 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:488
Rubrik: Lag (2016:488) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 2, 3, 4 §§
Ikraft: 2016‑07‑01
Ändring, SFS 2019:355
Rubrik: Lag (2019:355) om ändring i narkotikastrafflagen (1968:64)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman