Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1417) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1417) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling

» Läs lagen (1960:418) om straff för varusmuggling (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1417 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till lagen (1960:418) om straff för varusmuggling och ändringar i lagen

Lag (1960:418) om straff för varusmuggling
Departement: Finansdepartementet S7
Förarbeten: prop. 1960:115 med förslag till lag om straff för varusmuggling, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ]; 1LU 1960:34; rskr 1960:348
Upphävd: 2001‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1963:228
Omfattning: ändr. 23 §
Ändring, SFS 1964:215
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ändring, SFS 1968:65
Omfattning: ändr. 3, 8 §§
Ändring, SFS 1968:167
Omfattning: upph. 11 §
Ändring, SFS 1969:34
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1972:194
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1973:672
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6 §§
Förarbeten: prop. 1972:110 med förslag till tullag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1972:61, rskr 1972:296
Ändring, SFS 1973:1016
Omfattning: ikrafttr.best.
Ändring, SFS 1974:1070
Omfattning: ändr. 22, 23 §§
Förarbeten: prop. 1974:124 med förslag till lag om visst stöldgods m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1974:JuU29 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1974:298
Ändring, SFS 1980:1138
Rubrik: Lag (1980:1138) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 2 §
Förarbeten: prop. 1980/81:38 om ändring i brottsbalken, m.m. (bötesstraffen) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:115
Ändring, SFS 1981:90
Rubrik: Förordning (1981:90) om ikraftträdande av lagen (1980:1138) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1980:1138
Ändring, SFS 1981:227
Rubrik: Lag (1981:227) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ändring, SFS 1981:1079
Rubrik: Lag (1981:1079) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 13, 19 §§, rubr. närmast före 18 §
Ändring, SFS 1983:364
Rubrik: Lag (1983:364) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 1, 3 §§
Ikraft: 1983‑07‑01
Förarbeten: prop. 1982/83:141 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1982/83:JuU37 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1982/83:316
Ändring, SFS 1985:10
Rubrik: Lag (1985:10) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 1, 2, 8, 19, 24 §§
Ikraft: 1985‑03‑01
Förarbeten: prop. 1984/85:46 om ändringar i narkotikastrafflagen (1968:64), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:JuU12 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:103
Ändring, SFS 1985:1093
Rubrik: Lag (1985:1093) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: upph. rubr. närmast före 24 §; nya 23 a §, rubr. närmast före 23 a §
Ikraft: 1986‑04‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:41 om tulltillägg [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1985/86:8, rskr 1985/86:52
Ändring, SFS 1986:1013
Rubrik: Lag (1986:1013) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: upph. 21 §; ändr. 24 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Förarbeten: prop. 1986/97:6, bet. 1986/87:JuU7 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1986/87:43
Ändring, SFS 1987:1067
Rubrik: Lag (1987:1067) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 4, 5, 19 §§; ny 8 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: 1986/87:166, SkU 1987/88:3, rskr 1987/88:11
Ändring, SFS 1987:1201
Rubrik: Lag (1987:1201) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 23 a §
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:42 om följdändringar till ny tullagstiftning m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:16, rskr 1987/88:97
Ändring, SFS 1988:431
Rubrik: Lag (1988:431) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 14, 15, 18, 19 §§
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1990:139
Rubrik: Lag (1990:139) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 1, 5 §§
Ikraft: 1990‑06‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:40 om tullregisterlag m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1989/90:SkU19, rskr 1989/90:188
Ändring, SFS 1991:280
Rubrik: Lag (1991:280) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 2, 7 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1993:1409
Rubrik: Lag (1993:1409) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 19 §
Ikraft: 1994‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1687
Rubrik: Lag (1993:1687) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 14, 15 §§
Ikraft: 1994‑03‑01
Ändring, SFS 1994:1417
Rubrik: Lag (1994:1417) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 16, 24 §§
Ikraft: 1995‑04‑01
Ändring, SFS 1999:157
Rubrik: Lag (1999:157) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 18 §
Ikraft: 1999‑04‑01
Ändring, SFS 1999:400
Rubrik: Lag (1999:400) om ändring i lagen (1960:418) om straff för varusmuggling
Omfattning: ändr. 4, 13, 19, 22, 24, 25, 26 §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:79 Tullagens överklaganderegler, m.m. (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:SkU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:242
Ändring, SFS 2000:1225
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman