Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott

» Läs lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1416 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott och ändringar i lagen

Lag (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Departement: Justitiedepartementet L5
Förarbeten: rskr 1951:336
Ändring, SFS 1957:355
Omfattning: ändr. 4 § 2 mom
Ändring, SFS 1958:223
Omfattning: ändr. 3 §
Ändring, SFS 1964:881
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1966:252
Omfattning: ändr. 1 §
Ändring, SFS 1972:749
Omfattning: ändr. 1–5 §§
Ändring, SFS 1972:753
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1972:749
Ändring, SFS 1974:830
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1975:611
Omfattning: ändr. 1–5 §§
Ändring, SFS 1977:478
Rubrik: Lag (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Förarbeten: prop. 1976/77:113 om körkortslag [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1976/77:TU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1976/77:334
Ändring, SFS 1977:721
Rubrik: Förordning (1977:721) om ikraftträdande av lagen (1977:478) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1977:478
Ändring, SFS 1978:92
Rubrik: Lag (1978:92) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 1, 2 mom; nytt 4 § 3 mom
Ändring, SFS 1980:976
Rubrik: Lag (1980:976) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ny 6 §
Förarbeten: prop. 1979/80:178 om fortsatt körkortsreform [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:JuU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:30
Ändring, SFS 1982:303
Rubrik: Lag (1982:303) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: nytt 4 § 4 mom
Ändring, SFS 1985:195
Rubrik: Lag (1985:195) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 4 § 4 mom
Ikraft: 1985‑05‑01
Förarbeten: prop. 1983/84:117 med förslag till järnvägstrafiklag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1984/85:LU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1984/85:201
Ändring, SFS 1986:1248
Rubrik: Lag (1986:1248) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 5 §
Ikraft: 1987‑01‑01
Ändring, SFS 1987:281
Rubrik: Lag (1987:281) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 § 3 mom; ny 7 §
Ikraft: 1987‑07‑01
Ändring, SFS 1988:944
Rubrik: Lag (1988:944) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: upph. 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01
Ändring, SFS 1989:394
Rubrik: Lag (1989:394) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Ändring, SFS 1990:149
Rubrik: Lag (1990:149) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §; ny 4 a §
Ikraft: 1990‑07‑01
Förarbeten: prop. 1989/90:2 om trafiknykterhetsbrotten m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1989/90:JuU2 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:106
Ändring, SFS 1993:1463
Rubrik: Lag (1993:1463) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 a, 7 §§
Ikraft: 1994‑02‑01
Ändring, SFS 1994:1416
Rubrik: Lag (1994:1416) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 1 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1998:494
Rubrik: Lag (1998:494) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1998‑10‑01
Ändring, SFS 1999:217
Rubrik: Lag (1999:217) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4, 4 a §§
Ikraft: 1999‑07‑01
Förarbeten: prop. 1998/99:43 Drograttfylleri och sjöfylleri (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1998/99:JuU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 1998/99:166
Ändring, SFS 1999:880
Rubrik: Lag (1999:880) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2004:1031
Rubrik: Lag (2004:1031) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2005:285
Rubrik: Lag (2005:285) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2005‑07‑01
Ändring, SFS 2008:323
Rubrik: Lag (2008:323) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 2008‑07‑01
Ändring, SFS 2009:122
Rubrik: Lag (2009:122) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2009‑10‑01
Ändring, SFS 2015:59
Rubrik: Lag (2015:59) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 7 §; nya 8, 9, 10 §§
Ikraft: 2015‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2019:346
Rubrik: Lag (2019:346) om ändring i lagen (1951:649) om straff för vissa trafikbrott
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 2019‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman