Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1415) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1415) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar

» Läs lagen (1939:608) om enskilda vägar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1415 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till lagen (1939:608) om enskilda vägar och ändringar i lagen

Lag (1939:608) om enskilda vägar
Departement: Kommunikationsdepartementet
Förarbeten: rskr 1939:347
Upphävd: 1998‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1947:183
Omfattning: ändr. 2 §
Ändring, SFS 1947:387
Omfattning: ändr. 1, 4, 25, 39, 71, 86, 91 §§
Ändring, SFS 1952:234
Omfattning: nytt 4 kap
Ändring, SFS 1954:197
Omfattning: ändr. 1, 4, 14, 16, 18, 31, 48, 49, 58, 63 §§, 3 kap, övergångsbest.; nytt 5 kap
Ändring, SFS 1971:586
Omfattning: ändr. 69, 70, 93, 98, 107 §§
Ändring, SFS 1971:1049
Omfattning: upph. 27, 28 §§; ändr. 15, 16, 18–21, 24, 25, 36–40, 49, 65, 78, 86, 105 §§
Ändring, SFS 1972:788
Omfattning: ändr. 1, 102, 103, 105 §§
Förarbeten: prop. 1972:111 angående regional utveckling och hushållning med mark och vatten [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] bil. 2 och 3, bet. 1972:CU35, rskr 348
Ändring, SFS 1975:677
Omfattning: ändr. 29, 39, 70, 79, 93, 107 §§
Ändring, SFS 1976:639
Rubrik: Lag (1976:639) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 100 §
Förarbeten: prop. 1975/76:112 om kungörande av lagar och andra författningar [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], KU 1975/76:51, rskr 1975/76:362
Ändring, SFS 1977:688
Rubrik: Lag (1977:688) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 52, 56, 80, 93 §§
Ändring, SFS 1981:137
Rubrik: Lag (1981:137) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 64 §
Förarbeten: prop. 1979/80:119 om preskriptionslag, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:LU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:139
Ändring, SFS 1981:853
Rubrik: Lag (1981:853) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 40, 106 §§
Ändring, SFS 1987:460
Rubrik: Lag (1987:460) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 1, 4, 71, 75, 78, 84, 100, 102–105 §§
Ikraft: 1987‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1990:1485
Rubrik: Lag (1990:1485) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 52 §
Ikraft: 1991‑07‑01
Ändring, SFS 1991:860
Rubrik: Lag (1991:860) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 106 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:860
Ändring, SFS 1991:1674
Rubrik: Lag (1991:1674) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 19, 25, 36, 39, 78, 80, 81, 84, 93 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1991:1676
Rubrik: Lag (1991:1676) om ändring i lagen (1991:860) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 106 § i 1991:860
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1991/92:17 Följdlagstiftning till den nya kommunallagen [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1991/92:KU6, rskr 1991/92:31
Ändring, SFS 1994:1415
Rubrik: Lag (1994:1415) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 106 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1995:1399
Rubrik: Lag (1995:1399) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 16, 52, 84 §§
Ikraft: 1996‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:78, bet. 1995/96:BoU4, rskr. 1995/96:102
Ändring, SFS 1995:1683
Rubrik: Lag (1995:1683) om ändring i lagen (1939:608) om enskilda vägar
Omfattning: ändr. 70, 93, 98, 107 §§
Ikraft: 1996‑05‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1995/96:22, bet. 1995/96:JuU7, rskr. 1995/96:55
Ändring, SFS 1997:620
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman