Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1414) om ändring i checklagen (1932:131)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1414) om ändring i checklagen (1932:131)

» Läs checklagen (1932:131) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1414 :
prop. 1994/95:23 Ett effektivare brottmålsförfarande (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:JuU2 Ett effektivare brottmålsförfarande, rskr. 1994/95:40

Förarbeten till checklagen (1932:131) och ändringar i lagen

Checklag (1932:131)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: rskr 1932:58
Ändring, SFS 1932:362
Omfattning: ikrafttr.
Ändring, SFS 1935:99
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1937:459
Omfattning: ändr. 53, 71 §§
Ändring, SFS 1942:388
Omfattning: ändr. 74 §
Ändring, SFS 1945:73
Omfattning: ändr. 66 §
Ändring, SFS 1946:846
Omfattning: ändr. 53, 71, 72 §§
Ändring, SFS 1961:69
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1962:54
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1964:192
Omfattning: upph. 75 §; ändr. 74 §
Ändring, SFS 1964:667
Omfattning: ändr. 66 §
Ändring, SFS 1965:126
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1974:758
Omfattning: ändr. 55 §
Ändring, SFS 1978:772
Rubrik: Lag (1978:772) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 72 §
Ändring, SFS 1981:813
Rubrik: Lag (1981:813) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: upph. 73 §; ändr. 66 §
Ändring, SFS 1981:1365
Rubrik: Lag (1981:1365) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Förarbeten: prop. 1981/82:63 om notarius publicus [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:LU17 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:89
Ändring, SFS 1988:388
Rubrik: Lag (1988:388) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1988‑07‑01
Ändring, SFS 1991:248
Rubrik: Lag (1991:248) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 74 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: prop. 1990/91:68 om ändring i brottsbalken m.m. (böter) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:JuU10, rskr 1990/91:155
Ändring, SFS 1991:856
Rubrik: Lag (1991:856) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 53, 71 §§
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1991:878
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1991:856
Ändring, SFS 1994:1414
Rubrik: Lag (1994:1414) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: upph. 74 §
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1997:363
Rubrik: Lag (1997:363) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 66 §
Ikraft: 1997‑07‑01
Ändring, SFS 2004:418
Rubrik: Lag (2004:418) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 54 §
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2006:676
Rubrik: Lag (2006:676) om ändring i checklagen (1932:131)
Omfattning: ändr. 53, 66 §§
Ikraft: 2006‑07‑01
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman