Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1409) om ändring i förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1409) om ändring i förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

» Läs förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994 (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1409 :
Jfr prop. 1994/95:26 Förlängning av tiden för stimulansbidrag till kommuner som ökar sitt flyktingmottagande (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:SfU4 Stimulansbidrag till kommuner, rskr. 1994/95:30

Ändringar i förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994

Förordning (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
Departement: Inrikesdepartementet
Ikraft: 1994‑01‑25
Upphävd: 1997‑01‑01
Ändring, SFS 1994:1409
Rubrik: Förordning (1994:1409) om ändring i förordningen (1993:1615) om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande år 1994
Omfattning: ändr. 1, 7, 8 §§; ny 8 a §; omtryck
Ikraft: 1994‑12‑12
Ändring, SFS 1996:1377
Rubrik: Förordning (1996:1377) om upphävande av vissa förordningar om särskild statlig ersättning för flyktingmottagande
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman