Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1399) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1399) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.

» Läs lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1399 :
prop. 1994/95:51 Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:KU20 Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden, rskr. 1994/95:36

Förarbeten till lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m. och ändringar i lagen

Lag (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Departement: Finansdepartementet S5
Ikraft: 1988‑01‑01
Förarbeten: prop. 1987/88:65 om vissa ändringar i reglerna om taxeringsrevision, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], SkU 1987/88:17, rskr 1987/88:70
Upphävd: 1999‑04‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:641
Rubrik: Lag (1993:641) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1993‑07‑01
Ändring, SFS 1994:478
Rubrik: Lag (1994:478) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: upph. 5 §; ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1399
Rubrik: Lag (1994:1399) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:493
Rubrik: Lag (1997:493) om ändring i lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision, m.m.
Omfattning: ändr. 1, 3, 6 §§
Ikraft: 1997‑11‑01
Ändring, SFS 1999:97
Rubrik: Lag (1999:97) om upphävande av lagen (1987:1231) om automatisk databehandling vid taxeringsrevision m.m.
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman