Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)

» Läs kreditupplysningslagen (1973:1173) (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1397 :
prop. 1994/95:51 Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:KU20 Överklagande av Datainspektionens beslut i vissa ärenden, rskr. 1994/95:36

Förarbeten till kreditupplysningslagen (1973:1173) och ändringar i lagen

Kreditupplysningslag (1973:1173)
Departement: Justitiedepartementet L2
Förarbeten: prop. 1973:155, NU 1973:69, rskr 1973:379
Ändring, SFS 1975:742
Omfattning: ändr. 19, 23 §§
Ändring, SFS 1980:528
Rubrik: Lag (1980:528) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1 §
Förarbeten: prop. 1978/79:170 med förslag till lag om finansbolag, m. m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1979/80:66, rskr 1979/80:415
Ändring, SFS 1980:968
Rubrik: Lag (1980:968) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 18 §
Förarbeten: prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:NU25 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:82
Ändring, SFS 1981:737
Rubrik: Lag (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3–14, 16, 19, 20, 22 §§; omtryck
Förarbeten: prop. 1980/81:10 om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173), m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1980/81:NU30 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1980/81:429
Ändring, SFS 1981:1263
Rubrik: Lag (1981:1263) om ändring i lagen (1981:737) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Förarbeten: prop. 1981/82:8 om lag om vård av missbrukare i vissa fall, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1981/82:SoU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1981/82:91
Ändring, SFS 1982:622
Rubrik: Lag (1982:622) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Ändring, SFS 1984:394
Rubrik: Lag (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1984‑10‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1983/84:111 med förslag till polislag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1983/84:JuU27 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1983/84:331
Ändring, SFS 1984:728
Rubrik: Förordning (1984:728) om ikraftträdande av lagen (1984:394) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1984:394
Ikraft: 1984‑10‑01
Ändring, SFS 1986:438
Rubrik: Lag (1986:438) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1986‑07‑01
Förarbeten: prop. 1985/86:126 om lag om näringsförbud, m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], NU 1985/86:22, rskr 1985/86:335
Ändring, SFS 1988:1478
Rubrik: Lag (1988:1478) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1989:546
Rubrik: Lag (1989:546) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1989‑07‑01
Förarbeten: prop. 1988/89:86 med förslag till utlänningslag m.m. [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU19 [ pdf|Ikon för riksdagen ], bet. 1988/89:SfU22 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1988/89:325
Ändring, SFS 1990:58
Rubrik: Lag (1990:58) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1990‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1989/90:28, bet. 1989/90:SoU15 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1989/90:112
Ändring, SFS 1991:1563
Rubrik: Lag (1991:1563) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 9, 12, 16 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1895
Rubrik: Lag (1991:1895) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4 §
Ikraft: 1992‑01‑01
Ändring, SFS 1991:1959
Rubrik: Lag (1991:1959) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 6 §
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1110
Rubrik: Lag (1992:1110) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 4, 17 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1992:1616
Rubrik: Lag (1992:1616) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3 §§; ny 17 a §
Ikraft: 1994‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1646
Omfattning: ikrafttr. av SFS 1992:1616
Ändring, SFS 1994:340
Rubrik: Lag (1994:340) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1397
Rubrik: Lag (1994:1397) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1995‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1997:556
Rubrik: Lag (1997:556) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: upph. 17 a §; ändr. 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 17, 19, 20 §§; nya 5 a, 18 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 1996/97:65, 1996/97:114, bet. 1996/97:FiU27 Ändringar i kreditupplysningslagen (förnyad behandling), rskr. 1996/97:274, EGTL281/95 s 31
CELEX-nr: 395L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 1998:380
Rubrik: Lag (1998:380) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 23 §
Ikraft: 1998‑10‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2001:164
Rubrik: Lag (2001:164) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 8, 10, 11, 12 §§; nya rubr. närmast före 5 a, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 23 §§
Ikraft: 2001‑06‑01 överg.best.
Förarbeten: prop. 2000/01:50 Kreditupplysningslagen och dataskyddsdirektivet (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 2000/01:FiU21 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:184 EGTL281/1995 s31
CELEX-nr: 31995L0046 [ pdf ]
Ändring, SFS 2001:200
Rubrik: Lag (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2001‑10‑01
Ändring, SFS 2001:330
Rubrik: Lag (2001:330) om ändring i lagen (2001:200) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 § i 2001:200
Förarbeten: bet. 2000/01:SkU23 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2000/01:243
Ändring, SFS 2001:1179
Rubrik: Lag (2001:1179) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2002‑01‑01
Ändring, SFS 2003:504
Rubrik: Lag (2003:504) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2003‑10‑01
Ändring, SFS 2004:301
Rubrik: Lag (2004:301) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 3, 5 a, 17 §§
Ikraft: 2004‑07‑01
Ändring, SFS 2006:688
Rubrik: Lag (2006:688) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2006‑07‑01
Ändring, SFS 2006:747
Rubrik: Lag (2006:747) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2007‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2007:530
Rubrik: Lag (2007:530) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2007‑11‑01
Ändring, SFS 2008:215
Rubrik: Lag (2008:215) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2008‑06‑01
Ändring, SFS 2009:413
Rubrik: Lag (2009:413) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2009‑06‑30
Ändring, SFS 2010:754
Rubrik: Lag (2010:754) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2010‑08‑01
Ändring, SFS 2010:1073
Rubrik: Lag (2010:1073) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8, 9, 11, 12, 19 §§
Ikraft: 2011‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2011:471
Rubrik: Lag (2011:471) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 8 §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2011:760
Rubrik: Lag (2011:760) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2011‑07‑01
Ändring, SFS 2014:281
Rubrik: Lag (2014:281) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2014‑07‑01
Ändring, SFS 2014:970
Rubrik: Lag (2014:970) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 11 §
Ikraft: 2014‑08‑02
CELEX-nr: 32013R0575 [ pdf ]
Ändring, SFS 2016:679
Rubrik: Lag (2016:679) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 2016‑11‑01
Ändring, SFS 2016:1025
Rubrik: Lag (2016:1025) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5 a §
Ikraft: 2017‑01‑01
Ändring, SFS 2017:599
Rubrik: Lag (2017:599) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 7 §; nya 7 a §
Ikraft: 2018‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2018:405
Rubrik: Lag (2018:405) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 5, 6, 10, 11, 12, 15, 21 §§, rubr. närmast före 12 §; nya 1 a, 12 a §§, rubr. närmast före 12 a §
Ikraft: 2018‑05‑25
Ändring, SFS 2018:1184
Rubrik: Förordning (2018:1184) om ikraftträdande av lagen (2017:599) om ändring
Omfattning: ikrafttr. av SFS 2017:599
Ändring, SFS 2018:1910
Rubrik: Lag (2018:1910) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 9, 11, 12 §§
Ikraft: 2019‑01‑01
Ändring, SFS 2020:1109
Rubrik: Lag (2020:1109) om ändring i kreditupplysningslagen (1973:1173)
Omfattning: ändr. 1, 3, 4, 5 a, 6, 7, 11, 13, 15, 16, 17, 18, 22, 23 §§
Ikraft: 2021‑01‑01
Förarbeten: prop. 2020/21:1 Budgetpropositionen för 2021 (Finansdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], utg.omr. 1, bet. 2020/21:KU1 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr. 2020/21:86 [ pdf|Ikon för riksdagen ]
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman