Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1396) om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1396) om ändring i lagen (1994:802) om ändring i aktiebolagslagen (1975:1385)

Förarbeten till SFS 1994:1396 :
prop. 1993/94:196 Ändringar i aktiebolagslagen (1975:1385) m.m. (Justitiedepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:LU1 Ändringar i aktiebolagslagens firmaregler m.m., rskr. 1994/95:43

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman