Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1392) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1392) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

» Läs förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1392 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.7, bet. 1993/94:TU26 Vägverket, rskr. 1993/94:279

Ändringar i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar

Förordning (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Departement: Kommunikationsdepartementet
Ikraft: 1992‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176, prop. 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Upphävd: 1997‑07‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1992:1510
Rubrik: Förordning (1992:1510) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: ändr. 9, 11, 14, 19 §§
Ikraft: 1993‑01‑01
Ändring, SFS 1993:1093
Rubrik: Förordning (1993:1093) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: ändr. 1, 3, 9, 14, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 1993‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:387
Rubrik: Förordning (1994:387) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: ändr. 7, 8 §§
Ikraft: 1994‑07‑01
Ändring, SFS 1994:1392
Rubrik: Förordning (1994:1392) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: ändr. 1, 14, 20, 21, 22 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1995:1031
Rubrik: Förordning (1995:1031) om ändring i förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: ändr. 5, 10 17 §§
Ikraft: 1995‑08‑01
Ändring, SFS 1997:264
Rubrik: Förordning (1997:264) om upphävande av förordningen (1991:1809) om rikstäckande väghållningsplan, regionala väghållningsplaner och planer för länstrafikanläggningar
Omfattning: upph.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman