Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1391) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1391) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

» Läs förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m. (senaste lydelse)

Förarbeten till SFS 1994:1391 :
Jfr prop. 1993/94:100 Förslag till statsbudget för budgetåret 1994/95 (Finansdepartementet) [ pdf|Ikon för riksdagen ] bil.7, bet. 1993/94:TU26 Vägverket, rskr. 1993/94:279

Ändringar i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.

Förordning (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Departement: Näringsdepartementet
Ikraft: 1989‑01‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1987/88:50 om trafikpolitiken inför 1990-talet [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1987/88:TU20 [ pdf|Ikon för riksdagen ], rskr 1987/88:297
Upphävd: 2009‑04‑14
Ändring, SFS 1991:1806
Rubrik: Förordning (1991:1806) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 4, 10 §§
Ikraft: 1992‑01‑01
Förarbeten: Jfr prop. 1990/91:100 med förslag till statsbudget för budgetåret 1991/92 [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ] (bil.8), 1990/91:TU18, rskr 1990/91:176 prop. 1990/91:87 om näringspolitik för tillväxt [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], 1990/91:TU26, rskr 1990/91:326
Ändring, SFS 1992:1473
Rubrik: Förordning (1992:1473) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa vägar och kollektivtrafikanläggningar
Omfattning: upph. 8, 12, 13, 14 §§; ändr. författningsrubr., 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 11, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1993‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1993:1094
Rubrik: Förordning (1993:1094) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar
Omfattning: ändr. författningsrubr., 1, 2, 4, 6, 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1993‑12‑01 överg.best.
Ändring, SFS 1994:1391
Rubrik: Förordning (1994:1391) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 12 §; ändr. 1, 2, 6, 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 1995‑01‑01
Ändring, SFS 1997:259
Rubrik: Förordning (1997:259) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: upph. rubr. närmast före 4 §; ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 11, 15, 16 §§
Ikraft: 1997‑07‑01 överg.best.
Förarbeten: Jfr prop. 1996/97:53, bet. 1996/97:TU7, rskr. 1996/97:174
Ändring, SFS 1997:744
Rubrik: Förordning (1997:744) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 5 §§
Ikraft: 1998‑01‑01
Ändring, SFS 2002:77
Rubrik: Förordning (2002:77) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 15, 16 §§
Ikraft: 2002‑04‑01
Ändring, SFS 2004:1115
Rubrik: Förordning (2004:1115) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2005‑01‑01
Ändring, SFS 2008:1155
Rubrik: Förordning (2008:1155) om ändring i förordningen (1988:1017) om statsbidrag till vissa regionala kollektivtrafikanläggningar m.m.
Omfattning: ändr. 9, 10, 15, 16, 17 §§
Ikraft: 2009‑01‑01
Ändring, SFS 2009:237
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman