Hem: Teman: Förarbeten:

Förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

» Läs förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen (senaste lydelse)

Hittade tyvärr inga förarbeten till SFS 1994:1389.

Det finns normalt inga förarbeten till förordningar och kungörelser.

Ändringar i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen

Förordning (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Departement: Integrations- och jämställdhetsdepartementet UNG
Ikraft: 1994‑12‑15
Upphävd: 2008‑01‑01
Ändring, SFS 1996:468
Rubrik: Förordning (1996:468) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: upph. 9, 10 §§, rubr. närmast före 9 §; ändr. 3, 4, 6, 7 §§
Ikraft: 1996‑07‑01
Ändring, SFS 1998:1361
Rubrik: Förordning (1998:1361) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 1999‑01‑01
Ändring, SFS 2000:257
Rubrik: Förordning (2000:257) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 2 §
Ikraft: 2000‑06‑01
Ändring, SFS 2000:590
Rubrik: Förordning (2000:590) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2000‑08‑01
Ändring, SFS 2001:1061
Rubrik: Förordning (2001:1061) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 3, 7 §§
Ikraft: 2002‑01‑01 överg.best.
Ändring, SFS 2005:569
Rubrik: Förordning (2005:569) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 2, 3 §§
Ikraft: 2005‑08‑15
Ändring, SFS 2006:1530
Rubrik: Förordning (2006:1530) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ändr. 3 §
Ikraft: 2007‑02‑06
Ändring, SFS 2007:502
Rubrik: Förordning (2007:502) om ändring i förordningen (1994:1389) med instruktion för Ungdomsstyrelsen
Omfattning: ny 3 a §
Ikraft: 2007‑07‑01
Ändring, SFS 2007:1140
Omfattning: upph.
Källa : Regeringskansliets rättsdatabaser

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman