Hem: Teman: Förarbeten:

Lagen (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Gå direkt till :

:
Exempel : Prop. 1975/76:105 | Prop. 1923:12 | Bet. 2008/09:UbU19 | SOU 1993:32.
Finns inte förarbetet, kommer du till startsidan för att söka förarbeten.

Förarbeten till :

SFS :

Lagen (1994:1386) om ändring i lagen (1993:1296) om ändring i arkivlagen (1990:782)

Förarbeten till SFS 1994:1386 :
prop. 1993/94:113 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (Kulturdepartementet) [ pdf |Paragraftecken|Ikon för riksdagen ], bet. 1994/95:KU4 Förvaring av allmänna handlingar hos andra organ än myndigheter (vilande grundlagsbeslut och följdlagstiftning), rskr. 1994/95:10

Senast uppdaterad 2020-06-07 av Sören Öman